Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” organizowana przez „Magazyn Autostrady” i czasopismo „Mosty” odbędzie się 5–7 października 2022 r. w Katowicach.

 

Wydarzenie to efektywnie integruje branżę drogową i mostową. Podczas merytorycznej części kompleksowo łączone są zagadnienia projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów w m.in. skomplikowanych warunkach gruntowych. Największym atutem konferencji jest obecność prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim oraz praktyków osobiście realizujących inwestycje infrastrukturalne.

 

Organizatorzy rekomendują udział w konferencji przedstawicielom sektora projektowego, wykonawczego, a także administracyjnego branży drogowo-mostowej.
Na część merytoryczną spotkania składać się będzie pięć sesji merytorycznych oraz debata.


Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronat honorowy nad wydarzeniem

 

Więcej informacji na stronie: konferencjadrogowo-mostowa.elamed.pl