Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zapraszają na XVII Konferencję Naukowo-Techniczną „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”.

 

Konferencja odbędzie się 19-21 października 2022 r. w Cedzynie koło Kielc.

Podstawowym celem konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nierzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.
Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonego zagrożenia i awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie, pożary i huragany, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, prowadzenia monitoringu i diagnostyki oraz stosowanych w tym celu metod badawczych i interpretacji uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictw jest patronem honorowym konferencji.

 

Tematyka warsztatów

  1. Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności rzeczoznawcy i specjalisty budowlanego.
  2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  3. Zagadnienia związane z oddziaływaniami na konstrukcje.
  4. Oceny stanów technicznych nośności i trwałości konstrukcji.
  5. Problemy utrzymania i wzmacniania obiektów budowlanych.
  6. Diagnostyka posadzek przemysłowych.

* Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, wydane przez Organizatorów.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia udziału znajdą Państwo na stronie internetowej: https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/