Siódma edycja konferencji z udziałem ekspertów reprezentujących różne kraje odbędzie się po raz pierwszy w Polsce i będzie połączona z targami branżowymi. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne (PSG-IGS).

 

Konferencja EuroGeo7 odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorzy (PSG-IGS) przewidują, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 600 uczestników, w tym wielu ekspertów międzynarodowych, oraz około 100 wystawców zagranicznych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronat nad wydarzeniem.

 

EuroGeo7 zaplanowano na 4–7 września 2022 r.

Informacje i rejestracja na stronie: https://eurogeo7.org/

 

Geosyntetyki są dziś masowo stosowane w budownictwie a oferta kształcenia skierowana do środowiska inżynierskiego nie zawsze nadąża za nowinkami technicznymi z tej stosunkowo młodej branży. Organizacja międzynarodowej konferencji w Polsce stwarza unikalną możliwość doskonalenia zawodowego na najwyższym światowym poziomie. Dla środowiska polskich inżynierów będzie to szansa na zapoznanie się z zasadami prawidłowego projektowania i wykonawstwa z zastosowaniem geosyntetyków. 

 

Jednym z celów konferencji jest również stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów, doświadczeń i dyskusji w szerokim gronie ekspertów i praktyków z naszego kraju, bez bariery językowej. Na środę – 7 września 2022 zaplanowano sesję referatów w języku polskim oraz atrakcyjne pakiety uczestnictwa w tym wydarzeniu dla inżynierów z Polski.

 

W niedzielę – 4 września światowi eksperci: Dr Suzanne van Eekelen, Dr Erol Tutumluer i Dr Jorge Zornberg poprowadzą warsztaty szkoleniowe. Udział w warsztatach na przystępnych warunkach jest możliwy dzięki ich dofinansowaniu przez Komitet Edukacji IGS.