Zespół Doradców Gospodarczych TOR zaprasza na X Kongres Infrastruktury Polskiej – jedno z największych w Polsce wydarzeń poświęconych tematyce infrastruktury transportowej.

 

Tematami przewodnimi tegorocznego wydarzenia będą m.in.: sytuacja w branży infrastruktury w dobie obecnych realiów gospodarczo-politycznych, realizacja i finansowanie inwestycji oraz relacje na linii inwestorzy – generalni wykonawcy. W ramach wydarzenia podsumowane zostanie ostatnie 12 miesięcy. Eksperci będą rozmawiali o perspektywach, ocenią szanse i zagrożenia. To wszystko w gronie przedstawicieli administracji centralnej, organizacji branżowych, liderów rynku budownictwa oraz najznamienitszych ekspertów z branży infrastruktury.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.


Podczas Kongresu odbędzie się również sesja III Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej - wydarzenia poświęconego planowaniu i realizacji tego typu obiektów budowlanych.


 7 czerwca, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Aktualny program Kongresu dostępny jest na stronie: http://kongresinfrastruktury.pl/