W trakcie wystąpień poruszone zostaną istotne kwestie związane z tematem konferencji. Przedstawione będą również raporty z realizacji uchwał i postanowień z lat ubiegłych.

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym” odbędzie się 9-10 czerwca 2022 r. w Hotelu „Fajkier Wellness&SPA" w Kroczycach.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala przy wsparciu: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronat honorowy nad konferencją.

 

Podczas tegorocznej konferencji przewidziano następujące sesje robocze:

  • I sesja – Poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych w poziomie szyn z drogami kołowymi
  • II sesja – Wypadkowość na przejazdach niestrzeżonych – wybrane przypadki
  • III sesja – Promocja bezpiecznych postaw na drodze w kontekście zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych
  • IV sesja – Działania zakładu linii kolejowych w Częstochowie w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych w poziomie szyn z drogami kołowymi w kontekście realizowanych zadań inwestycyjnych oraz w ramach środków operacyjnych w latach 2014-2021

 

Więcej informacji: https://www.przejazdy.eu/

Szczegółowy program konferencji: https://www.przejazdy.eu/program/