Dwudniowe spotkanie przedstawicieli sektora budownictwa i branż towarzyszących, obejmujące cykl debat, wykładów i obrad z udziałem liderów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów oraz przedstawicieli sektora finansów, ubezpieczeń i administracji państwowej, mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne naszego kraju.

 

Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się 12-13 kwietnia br. w Poznaniu. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy o segmentach najistotniejszych dla polskiej gospodarki – budownictwie drogowym, kubaturowym, kolei, hydrotechnice, energetyce i ochronie środowiska. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jest jednym członków Rady Programowej Kongresu Budownictwa Polskiego. PIIB sprawuje patronat branżowy nad wydarzeniem.

 

Główne obszary tematyczne

Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy. Dwudniowe wydarzenie podzielone zostało na sześć sesji tematycznych oraz debaty w ramach okrągłych stołów. Tematy sesji to:

  • Dobre prawo, dobre budownictwo – poświęcona m.in. nowemu Prawu Zamówień Publicznych;
  • Ekonomia i finanse – czyli m.in. o źródłach finansowania inwestycji publicznych i prywatnych po 2030 r., Polskim Ładzie i relacji branży budowlanej z bankami oraz ubezpieczycielami;
  • Rynek pracy i kształcenie – poświęcona m.in. organizacji szkolnictwa branżowego i roli wyższych uczelni technicznych w kształceniu inżynierów odpowiadających na potrzeby biznesu
  • Budownictwo i infrastruktura w obecnej dekadzie
  • Innowacje i nowe technologie – tu będzie mowa o BIM – technologiach, wdrażaniach i aspektach prawnych; śladzie węglowym i wdrażaniu innowacyjnych materiałów i technologii;
  • Energia i środowisko – dotycząca m.in. unijnej idei gospodarki o obiegu zamkniętym i krajowych barier związanych z ponownym wykorzystaniem materiałów z budów i rozbiórek.

 

Ponadto, mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Ukrainie i ich wpływ na kondycję branży budowlanej, w każdej sesji Kongresu znajdą się odniesienia do potencjalnych zagrożeń oraz propozycje rozwiązań, mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków obecnej sytuacji dla polskich przedsiębiorstw.

 

„Dwa dni, pięć bloków tematycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie tylko największe problemy sektora budownictwa, ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie przepisów regulujących prawa i obowiązki strony zamawiającej i wykonawczej” – mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

 

Ukoronowaniem Kongresu będzie Gala Wieczorna - uroczysta kolacja, którą uświetnią ciekawe występy artystyczne. 

Organizatorami Kongresu Budownictwa Polskiego są: Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent Miasta Poznania oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat branżowy: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki I Materiałów Budowlanych, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, Izba Energetyki Przemysłowej I Odbiorców Energii, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej I Skalnej, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Związek Polskie Okna I Drzwi , Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Inżynierów I Techników Budownictwa, Forum Kolejowe Railway Business Forum, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Związek Ogólnopolski Projektantów I Inżynierów, Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, Polska Izba Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Partnerami Strategicznymi są: Budimex oraz PORR.

Partnerami głównymi są: Fakro, Foamax, Keller, PSE, Somfy, Strabag, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Partnerami są: Layher, Saferoad, Softwareone, Novoferm.

 

Głównym Partnerem Ubezpieczeniowym jest EIB S.A., a Głównymi Partnerami Prawnymi: Kancelaria JDP oraz Kancelaria CMS.

 

Więcej informacji: