II Konferencja Naukowo Techniczna odbędzie się 25 marca 2022 r. w formie online.

 

„Klimatyzacja obiektów szpitalnych” to wydarzenie organizowane przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główną Sekcję Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS). Patronat honorowy nad konferencją objęły: Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Polska Izba inżynierów Budownictwa.

 

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji szpitali.

 

Program wydarzenia będzie obejmować zagadnienia związane z:

  • postrzeganiem zapachu i jego wpływem na człowieka w placówkach medycznych,
  • analizą uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych,
  • przeglądem stanu wiedzy dotyczącego komfortu cieplnego w szpitalach,
  • dystrybucją powietrza w izolatkach szpitalnych i salach chorych,
  • porównaniem systemów wentylacji sal operacyjnych,
  • spełnieniem wymagań projektowych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu na bloku operacyjnym,
  • technikami oczyszczania powietrza w obiektach szpitalnych,
  • wykorzystaniem recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych,
  • produktywnością i dobrostanem chirurgów,
  • patogenami zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposobami ich rozprzestrzeniania.

Prelegenci: Anna Bogdan (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Paweł Borowiecki (Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Dominika Ćwiklińska (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Petri Kalliomaki (Turku University of Applied Sciences), Jos Lans (Medexs & Jan Snel), Igor Madej (Dolnośląskie Centrum Onkologii), Amelia Staszowska (Politechnika Lubelska), Sylwia Szczęśniak (Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Paulina Kołat-Brodecka (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej), Mirosław Szyłak-Szydłowski (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wyłącznie rejestracja.
Formularz dostępny na stronie: www.klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl