Będzie to już czwarta konferencja w cyklu zainicjowanym w roku 2012 przez zespół pracowników ówczesnej Katedry Konstrukcji Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2021 odbędzie się 12-13 maja 2022 r., w Krakowie. 

 

Wydarzenie pierwotnie planowane na rok 2021 zostało przez organizatorów przesunięte o rok z nadzieją, że ustępująca pandemia pozwoli przeprowadzić obrady w tradycyjny sposób. W wypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej, forma obrad będzie dostosowana do obowiązujących ograniczeń.

Konferencja KS2021 organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia.  

 

Tematem wiodącym IV edycji konferencji będą konstrukcje cięgnowe. Ten rodzaj konstrukcji doczekał się w Polsce nielicznych, choć ważnych, realizacji – można tu wspomnieć halę katowickiego Spodka, przekrycie Stadionu Narodowego w Warszawie czy Most Rędziński we Wrocławiu i inne mosty wantowe. Zagadnienia projektowania, analizy oraz technologii budowy tego typu konstrukcji są bardzo interesującym obszarem działalności inżynierskiej i z pewnością mogą być ciekawe dla uczestników konferencji.

 

Poza tematem wiodącym treść obrad, prezentacji i dyskusji będzie zorientowana wokół technologii sprężania, czyli świadomego, zaplanowanego i ściśle kontrolowanego wprowadzania wymuszonych sił w konstrukcje budowlane. Poruszane będą zagadnienia projektowania, od etapu tworzenia koncepcji poprzez zaawansowane analizy aż po rozstrzygnięcia w kwestii powodów nieprawidłowej pracy lub uszkodzeń konstrukcji. Przedstawione zostaną także aktualne projekty badawcze związane z technologią sprężania. Kolorytu obradom dodadzą z pewnością prezentacje najnowszych dokonań wykonawczych. Mimo trudnych miesięcy walki z wirusem branża budowlana nie zwalnia, są wznoszone i otwierane kolejne obiekty.

 

Więcej informacji:  www.ks2021.pk.edu.pl