Tym razem wydarzenie odbędzie się w formie międzynarodowej Multi Konferencji, gdzie będzie przenikać się rzeczywistość ze światem wirtualnym.

 

Cyfryzacja całej branży budowlanej jest już faktem. W najbardziej rozwiniętych krajach świata proces ten trwa już od kilku lat. Przyszedł więc czas, aby uruchomić go również w naszym regionie Europy, a zwłaszcza w Polsce. Jesteśmy przecież największym rynkiem, zarówno wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej jak i basenu Morza Bałtyckiego. Ale tak samo jest nawet wśród państw współtworzących inicjatywę Trójmorza. Jednym z podstawowych kierunków działań tej inicjatywy jest budowa i integracja infrastruktury transportowej i energetycznej. Trudno sobie wyobrazić, aby wszystkie planowane w związku z tym ogromne inwestycje infrastrukturalne nie były realizowane z wykorzystaniem cyfrowych technologii wspomagających projektowanie, budowę i utrzymanie obiektów budowlanych. A dzisiaj ich podstawą jest metodyka BIM. Będzie to główny temat najważniejszego wydarzenia BIM w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli infraBIM 2021 V4 Expo & Multi-Conference.

Wydarzenie zaplanowano na 8-10 grudnia br.

 

Pierwszy dzień przeznaczony jest na BIM Hyde Park i realizowany jest dzięki zaangażowaniu zespołu Urzędu Zamówień Publicznych. To specjalne wydarzenie podzielone będzie na trzy części. W pierwszej będzie wprowadzenie do tematu w postaci serii prelekcji na temat strategii BIM na centralnym szczeblu krajów Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast dwie następne, to panele dyskusyjne i wystąpienia na temat strategii edukacji BIM.

 

Pozostałe dwa dni to seria sesji plenarnych oraz praktycznych pokazów i warsztatów. Wysłuchać prawie kilkadziesiąt prelekcji ekspertów BIM z różnych krajów wziąć udział w prawie 20 warsztatach oraz uczestniczyć w kilka ważnych panelach dyskusyjnych. Prelegenci i dyskutanci należą do najbardziej znanych ekspertów BIM w Europie, którzy brali udział największych infrastrukturalnych kontraktach Wielkiej Brytanii czy Skandynawii. Ale będą też wśród nich przedstawiciele naszego regionu.

 

Szczegółowe informacje na temat infraBIM 2021 V4 Expo & Multi-Conference oraz materiały archiwalne wideo znaleźć można na stronie internetowej www.infraBIM.info oraz na kanale https://www.youtube.com/c/infraSTUDIO.

 

Tekst: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Politechniki Śląskiej