W kreowaniu niezawodnej infrastruktury bardzo ważna jest komunikacja pomiędzy jej wykonawcami a dostawcami najwyższej klasy surowców.  

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa „Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” jest odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży drogowej i kruszywowej. W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Jednym z najważniejszych celów wydarzenia jest także integracja branż umożliwiająca wymianę doświadczeń.

 

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa odbędzie się 6-8 września 2021 r.,  w hotelu Novotel Kraków.

 

Organizatorami są redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Kruszywa”.

Patroni honorowi Konferencji: Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Konferencję kierowana jest do przedstawicieli:

  • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • kadry inżynieryjno-technicznej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • firm wykonawczych i projektowych,
  • inwestorów i administracji drogowej,
  • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
  • uczelni wyższych i instytucji.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchają referatów ujętych w sześć sesji tematycznych, zapoznają się z opiniami ekspertów podczas debaty tematycznej, a także wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących – wycieczce regionalnej, kolacji towarzyskiej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://konferencjadrogowo-kruszywowa.elamed.pl/