Zachęcamy do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Warsztaty odbędą się 18-19 listopada br.

Tematem przewodnim III edycji Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych jest ZIELONO MI!

Warsztaty odbędą się w dniach 18–19 listopada 2021 r. w formie online. Udział jest bezpłatny.

 

Tematyka poszczególnych paneli poruszanych podczas warsztatów:

 • współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży,
 • uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja,
 • regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań,
 • jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC,
 • nowe Standardy Techniczne,
 • „Zielone” Paliwa,
 • Zielono i Zdrowo żyj! – wody opadowe: obliczenia, retencja, wykorzystanie,
 • sposoby renowacji i odbudowy starych sieci wodno-kanalizacyjnych a renowacja nasadzenia,
 • bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne,
 • konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. Instalacji Komunalnych),
 • pracownia cytostatyczna bez tajemnic,
 • przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Dodatkowo w ramach III edycji Warsztatów organizowany jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Udział w konkursie to dobra okazja do zdobycia doświadczenia w prezentowaniu swoich osiągnięć i szansa na wygranie atrakcyjnych nagród. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2021 r.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.warsztaty.pzits.pl