Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych.

XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór odbędzie się 7-10 września 2021 r. Przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. W tej edycji konferencja odbędzie się w sposób hybrydowy, w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym w Legnicy (dolnośląskie) oraz online poprzez platformę streamingową. Patronami wydarzenia są Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i KGHM Polska Miedź SA.

 

Tematyka konferencji:

  • Sesja z okazji XXV-lecia Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź SA
  • Sesja z okazji LX lat Technicznej Kontroli Zapór w Polsce
  • Hydrotransport i składowiska odpadów mokrych
  • Bezpieczeństwo zapór
  • Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych
  • Hydroenergetyka
  • Zagadnienia środowiskowe w hydrotechnice
  • Budowle hydrotechniczne na drogach wodnych

Podczas konferencji planowana jest wycieczka techniczna na największe składowisko odpadów mokrych w Europie, OUOW Żelazny Most. Oficjalnymi językami konferencji są angielski i polski.

Aktualne informacje dot. konferencji znajdują się na stronie: www.tkz.is.pw.edu.pl.

 

Organizatorzy konferencji:
Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, KGHM Polska Miedź SA – Zakład Hydrotechniczny, Centrum Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących – Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych.