Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.

 

Organizatorami konferencji naukowo-technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych są Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Termin: 26 marca (piątek) 2021 r. godz. 10:00

 

Tematyka konferencji:

  • Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19,
  • Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych,
  • Wpływ nawiewu powietrza do sali operacyjnej na częstość zakażeń rany pooperacyjnej,
  • Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga,
  • Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych,
  • Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania,
  • Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego,
  • Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań,
  • Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w Sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia).

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia: klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja dostępna pod adresem: https://tiny.pl/7bhfn