Organizowane już po raz trzeci Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future” w swojej najbliższej odsłonie podejmie najbardziej aktualne dla sektora tematy – tym razem dyskusje odbędą się w trybie online.

Organizowane już po raz trzeci Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future” w swojej najbliższej odsłonie podejmie najbardziej aktualne dla sektora tematy – tym razem dyskusje odbędą się w trybie online.

Forum do tej pory towarzyszyło najważniejszym w naszym kraju targom branżowym, czyli Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA. Z uwagi na sytuację epidemiczną targi przełożono z lutego na listopad (23-26.11.2021 r.), jednak w związku z wieloma wyzwaniami, które stoją przed branżą, organizatorzy podjęli decyzję o realizacji „Build4Future” w formule online, w dniach 1-2 lutego 2021 r.

Pierwszy dzień branżowych debat poświęcony będzie m.in. analizie rynku inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, nowym technologiom w budownictwie oraz prefabrykacji jako odpowiedzi na oczekiwania współczesnego budownictwa.

W godz. 13.00 – 14.15. w bloku „NOWE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE. CZŁOWIEK VS. MASZYNA - AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, CYFRYZACJA” jako panelista wystąpi Łukasz Gorgolewski, przewodniczący Komisji ds. BIM KR PIIB. 

W drugim dniu Forum wiodącym tematem będzie finansowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz nowa ustawa „Prawo zamówień publicznych”.

Współorganizatorami Forum „Build4Future” są Grupa MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a wśród partnerów merytorycznych i branżowych znajdują się m.in. Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Klaster Budownictwa, Stowarzyszenie „Energooszczędne Domy Gotowe”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Budownictwa oraz Związek „Polskie Okna i Drzwi”.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Transmitowane będzie na kanale Facebook. Więcej szczegółów na stronie www.build4future.pl

 

Dzień później, czyli 3 lutego, odbędzie się Forum Designu i Architektury – inspirujące spotkanie z udziałem autorytetów z Polski i Europy, pod intrygującym tytułem „Sumienie detalu”. Wydarzenie, od kilku lat organizowane przy najważniejszych w kraju Targach Budownictwa i Architektury BUDMA, zyskało znaczne grono sympatyków.

Detal, choć ciąży ku konkretowi, ogniskuje uwagę i skupienie. To, co prozaiczne, niewielkie, sprzyjać może tworzeniu architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie. W kontekście walki z kryzysami do głosu dochodzą wartości, ale też dokonują się przesunięcia w świecie materialnym. Zmienia się także profesja – architekt to coraz częściej specjalista rozwijający się w określonym kierunku, myślący o tworzonych wnętrzach, budynkach, układach z określonej perspektywy. Koncentracja na detalu może oznaczać nowe szanse, jakie otwierają się przed zawodem architekta w nowych specjalizacjach, związanych chociażby z oświetleniem czy projektowaniem z myślą o akustyce czy dobrej jakości powietrzu.

 

Potencjał tkwiący w detalu będzie inspiracją do wymiany myśli i spotkań. Gośćmi specjalnymi Forum będzie Tim Ingold, humanista, profesor antropologii społecznej, dyrektor Instytutu Antropologii na Uniwersytecie Aberdeen wskazujący na potrzebę przemyślenia wielkich spraw naszej współczesności przez pryzmat detalu oraz Lars Emil Kragh, dyrektor ds. Rozwoju biznesu w Duńskim Stowarzyszeniu Firm Architektonicznych, wskazujący na nowe szanse zawodowe łączące się ze specjalizacją. W dyskusjach o architekturze udział wezmą także: Małgorzata Kuciewicz, Milena Trzcińska, Zbigniew Maćków, Bogna Świątkowska oraz Maciej Frąckowiak.

Na wydarzenie odbywające si w formule online zapraszają organizatorzy i patroni honorowi: Grupa MTP, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Transmitowane będzie na kanale Facebook. Więcej szczegółów na stronie www.forumdia.pl