alt3 lutego 2020 r. podczas  Forum Build4Future (w Sali Ziemi) na MTP w Poznaniu odbędzie się specjalny wykład prof. dr. hab. Witolda Orłowskiego pt. „Pieniądze w budownictwie”. Zapraszamy do wzięcia udziału!


Informację o wykładzie PDF