Budujemy narzędzia dla inżyniera aby mu ułatwić pracę

Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa osiągnęła cel na rok 2023, tworząc dwie aplikacje: Kalkulator Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB). Te nowoczesne narzędzia zostały opracowane z myślą o wsparciu inżynierów projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego w ich codziennej pracy.

Obecnie pracujemy nad ostatnimi udoskonaleniami, a już w czerwcu 2024 roku aplikacje będą dostępne dla wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Inicjatywa stworzenia obu aplikacji wyszła od Mariusza Dobrzenieckiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Rafała Zarzyckiego, wiceprezesa PIIB, wraz z całą Radą Krajową PIIB. Aplikacje zostały zrealizowane z myślą o naszym samorządzie zawodowym i w ramach strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa #NowoczesnyInżynier. Głównym celem jest rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych standardów pracy w branży budowlanej oraz podnoszenie prestiżu i znaczenia naszych niezwykle odpowiedzialnych zawodów, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

KKP oraz KNPKB to dobrowolne narzędzia, dostępne dla wszystkich członków PIIB. Zostały stworzone zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, aby dostarczać wiarygodne i aktualne kalkulacje prac projektowych, nadzorów autorskich oraz prac inspektora nadzoru inwestorskiego w przyjaznej formie.

Zapraszamy do korzystania z Kalkulatora Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalogu Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) i dołączenia do grona inżynierów wspieranych przez strategię #NowoczesnyInżynier!

Oprócz aplikacji przygotowaliśmy dla członków PIIB dla kierowników budowy poradnik i prezentację z zakresu jego obowiązków i prowadzenia EDB.

Co wylicza Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB)?

Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) został opracowany, aby precyzyjnie określić nakład pracy wymagany od kierowników budowy na różnych etapach realizacji projektów budowlanych. Oto główne funkcje katalogu:

  1. Kalkulacja nakładu pracy: Narzędzie umożliwia dokładne określenie liczby godzin pracy wymaganych od kierownika budowy na każdym etapie realizacji projektu, od planowania po zakończenie budowy.
  2. Szacowanie kosztów pracy: Katalog pomaga w precyzyjnym szacowaniu kosztów związanych z zatrudnieniem kierownika budowy, uwzględniając różne stawki godzinowe i inne czynniki kosztotwórcze.
  3. Planowanie zasobów: Umożliwia efektywne planowanie zasobów ludzkich, co jest kluczowe dla terminowej realizacji projektów budowlanych.

Jakie problemy rozwiązuje KNPKB?

Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) został stworzony, aby rozwiązać kilka kluczowych problemów, z którymi borykają się kierownicy budowy:

  1. Dokładność szacunków nakładu pracy: Tradycyjne metody szacowania nakładu pracy mogą prowadzić do błędów i niedokładności. KNPKB zapewnia precyzyjne kalkulacje, minimalizując ryzyko pomyłek.
  2. Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu kalkulacji nakładu pracy znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie dokładnych kosztorysów, pozwalając kierownikom budowy skupić się na innych ważnych aspektach projektów.
  3. Zgodność z przepisami: Katalog jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co zapewnia, że wszystkie wyliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami.
  4. Lepsze zarządzanie projektami: Dzięki precyzyjnym i szybkim kalkulacjom, kierownicy budowy mogą lepiej zarządzać swoimi projektami, kontrolować koszty pracy i uniknąć przekroczeń budżetu.
  5. Optymalizacja zasobów ludzkich: Precyzyjne planowanie zasobów ludzkich pozwala na efektywne zarządzanie zespołem i terminową realizację projektów.

Zachęcamy wszystkich inżynierów do korzystania z Katalogu Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) i dołączenia do grona inżynierów wspieranych przez strategię #NowoczesnyInżynier!

Zaloguj się do Portalu PIIB i kliknij w ikonę Katalog Nakładów Pracy Kierownika Budowy "Katalog Nakładów Pracy Kierownika Budowy".