Budujemy narzędzia dla inżyniera aby mu ułatwić pracę

Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa osiągnęła cel na rok 2023, tworząc dwie aplikacje: Kalkulator Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalog Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB). Te nowoczesne narzędzia zostały opracowane z myślą o wsparciu inżynierów projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego w ich codziennej pracy.

Obecnie pracujemy nad ostatnimi udoskonaleniami, a już w czerwcu 2024 roku aplikacje będą dostępne dla wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Inicjatywa stworzenia obu aplikacji wyszła od Mariusza Dobrzenieckiego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Rafała Zarzyckiego, wiceprezesa PIIB, wraz z całą Radą Krajową PIIB. Aplikacje zostały zrealizowane z myślą o naszym samorządzie zawodowym i w ramach strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa #NowoczesnyInżynier. Głównym celem jest rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych standardów pracy w branży budowlanej oraz podnoszenie prestiżu i znaczenia naszych niezwykle odpowiedzialnych zawodów, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

KKP oraz KNPKB to dobrowolne narzędzia, dostępne dla wszystkich członków PIIB. Zostały stworzone zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, aby dostarczać wiarygodne i aktualne kalkulacje prac projektowych, nadzorów autorskich oraz prac inspektora nadzoru inwestorskiego w przyjaznej formie.

Zapraszamy do korzystania z Kalkulatora Kosztów Projektów (KKP) oraz Katalogu Nakładu Pracy Kierownika Budowy (KNPKB) i dołączenia do grona inżynierów wspieranych przez strategię #NowoczesnyInżynier!

Oprócz aplikacji przygotowaliśmy dla członków PIIB dla kierowników budowy poradnik i prezentację z zakresu jego obowiązków i prowadzenia EDB.

Co wylicza Kalkulator Kosztów Projektowych (KKP)?

Kalkulator Kosztów Projektowych (KKP) został zaprojektowany, aby ułatwić inżynierom dokładne i szybkie wyliczanie kosztów związanych z projektowaniem budowlanym. Oto główne funkcje kalkulatora:

  1. Kalkulacja kosztów projektowych: Narzędzie umożliwia precyzyjne obliczenie kosztów związanych z różnymi etapami procesu projektowego, uwzględniając koszty materiałów, robocizny oraz inne wydatki związane z projektem.
  2. Analiza kosztów nadzoru autorskiego: Kalkulator pomaga w ocenie kosztów związanych z nadzorem autorskim, co jest kluczowe dla zachowania zgodności projektów z wymaganiami prawnymi i technicznymi.
  3. Koszty prac inspektora nadzoru inwestorskiego: Umożliwia dokładne określenie kosztów związanych z pracą inspektora nadzoru, co jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania inwestycjami budowlanymi.

Jakie problemy rozwiązuje KKP?

Kalkulator Kosztów Projektowych (KKP) został stworzony z myślą o rozwiązaniu kilku kluczowych problemów, z którymi borykają się inżynierowie budownictwa:

  1. Dokładność kosztorysów: Tradycyjne metody wyliczania kosztów mogą prowadzić do błędów i niedokładności. KKP zapewnia precyzyjne kalkulacje, minimalizując ryzyko pomyłek.
  2. Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu kalkulacji kosztów znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie dokładnych kosztorysów, pozwalając inżynierom skupić się na innych ważnych aspektach projektów.
  3. Zgodność z przepisami: Kalkulator jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co zapewnia, że wszystkie wyliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami.
  4. Lepsze zarządzanie projektami: Dzięki precyzyjnym i szybkim kalkulacjom, inżynierowie mogą lepiej zarządzać swoimi projektami, kontrolować koszty i uniknąć przekroczeń budżetu.

Zapraszamy do korzystania z Kalkulatora Kosztów Projektowych (KKP) i dołączenia do grona inżynierów wspieranych przez strategię #NowoczesnyInżynier!

Zaloguj się do Portalu PIIB i kliknij w ikonę Kalkulator kosztów: projektowanie i nadzór "Kalkulator kosztów: projektowanie i nadzór".

Obejrzyj krótką video prezentację na YouTube.