Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

Kwiecień to miesiąc podsumowań działań, które okręgowe izby podjęły w 2023 r., i formalne zamknięcie minionego roku podczas okręgowych zjazdów sprawozdawczych. Jako przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczymy w nich z dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to kolejna okazja do bliższego przyjrzenia się temu, co dzieje się w poszczególnych regionach i z jakimi wyzwaniami lokalnie muszą zmierzyć się delegaci. To także sposobność do tego, by przybliżyć członkom okręgowych izb działania PIIB zrealizowane w ubiegłym roku.

 

Rok 2023 to czas intensywnych działań w obronie i interesie inżynierów budownictwa. Długa i wieloetapowa batalia o nowelizację Prawa budowlanego, spór o przepisy korzystne dla inżynierów, obrona statusu samorządu zawodowego oraz apel o utworzenie odrębnego ministerstwa budownictwa – z tymi wyzwaniami i atakami musieliśmy się zmierzyć jako PIIB oraz całe środowisko. Nerwowe tygodnie, przeciągające się negocjacje z przedstawicielami rządu i tworzenie nowych strategii działania przyniosły efekty. Wiele z tych tematów, m.in. prawa budowlanego i starania o resort, wkrótce powrócą, na co jesteśmy przygotowani.

 

Ubiegły rok był również czasem większej aktywności oraz widoczności inżynierów budownictwa nie tylko w branży, ale także w społeczeństwie. Byliśmy uczestnikami targów budowlanych Budma, wielu konferencji i spotkań branżowych. Wyszliśmy również z prezentacją naszego zawodu do obywateli. Uruchomiliśmy program promujący naszą profesję i zwiększający jej prestiż pt. „Porozmawiaj z inżynierem”, wychodziliśmy z akcjami edukacyjnymi do mieszkańców naszych miast, organizowaliśmy pikniki oraz różne wydarzenia skierowane do szerokiego grona odbiorców. Wielu inżynierów budownictwa można było zobaczyć, usłyszeć lub przeczytać ich teksty w mediach krajowych i lokalnych, co przekłada się na skuteczne budowanie zaufania Polaków do naszego zawodu oraz efektów naszej pracy.

Osiągnęliśmy zamierzony cel: budowanie silnego samorządu zawodowego, którego głos się liczy. To wymaga systematycznych działań, ale widząc dotychczasowe, dobre efekty, śmielej patrzymy na nadchodzące miesiące i coraz odważniej wyznaczamy nasze kolejne zadania.

 

Mariusz Dobrzeniecki
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Fot. Tomasz Wróblewski
Tekst opublikowany w magazynie „Inżynier Budownictwa” nr 5/2024