Uroczystość, która odbyła się 4 kwietnia br. w Pałacyku Otrębusy koło Warszawy, była okazją do wspomnień związanych z 20-leciem powstania magazynu „Inżynier Budownictwa” i podsumowania dwóch dekad działalności wydawnictwa.

 

Jubileuszowym obchodom towarzyszyła niezwykła atmosfera. Wielu gości wspominało pierwsze numery magazynu z sentymentem. Założyciele Wydawnictwa PIIB wymieniali opinie z obecną kadrą zarządzającą i pracownikami redakcji. Wręczone zostały okolicznościowe statuetki Przyjaciel „Inżyniera Budownictwa” opatrzone zdjęciem futurystycznego budynku (jako nawiązanie do cyfryzacji i potencjału AI), kształtem i gabarytami przypominające drukowane czasopismo.    

 

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili wydawnictwo przedstawiciele władz PIIB: Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, oraz Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB w latach 2010–2018. Na jubileuszową galę przybyli również Mieczysław Grodzki, Rafał Zarzycki i Filip Pachla – wiceprezesi KR PIIB.
– Wspominając początki powstawania „Inżyniera Budownictwa” 20 lat temu, należy podkreślić, jak ważną rolę w jego tworzeniu odegrał pierwszy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. Zbigniew Grabowski. Czasopismo powstało z jego  inicjatywy i jestem za to wdzięczny, bo dziś nie wyobrażam sobie funkcjonowania samorządu bez Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – powiedział Mariusz Dobrzeniecki, po czym złożył gratulacje Anecie Grinberg-Iwańskiej, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB i redaktor naczelnej „Inżyniera Budownictwa”.


Aneta Grinberg-Iwańska, Mariusz Dobrzeniecki, Jacek Szer, Mieczysław Grodzki, Joanna Gieroba, Jarosław Kukliński, Roman Karwowski, Andrzej Pawłowski, Mirosław Boryczko, Andrzej Roch Dobrucki

 

Na tak ważnej dla Wydawnictwa PIIB uroczystości byli obecni również przedstawiciele okręgowych izb: Jacek Szer, przewodniczący Okręgowej Rady Łódzkiej OIIB, Mirosław Boryczko, przewodniczący OR Małopolskiej OIIB, Ewa Skiba, przewodnicząca OR Świętokrzyskiej OIIB, Jarosław Kukliński, przewodniczący OR Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego OR Śląskiej OIIB, Tomasz Jabłoński, sekretarz OR Lubelskiej OIIB, Anna Głębocka, sekretarz OR Wielkopolskiej OIIB.


Andrzej Jaworski, Rafał Zarzycki, Tomasz Radziewski, Mariusz Dobrzeniecki, Aneta Grinberg-Iwańska, Roman Karwowski, Krzysztof Zając, Filip Pachla, Joanna Gieroba, Jarosław Kukliński, Andrzej Pawłowski, Agnieszka Parys, Anna Głębocka, Wojciech Surowiecki, Mieczysław Grodzki, Mirosław Boryczko, Jacek Szer

 

W gali z okazji 20-lecia Wydawnictwa PIIB i magazynu „Inżynier Budownictwa” uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB: Joanna Gieroba, Roman Karwowski i Karol Firek.


Anna Dębińska, Aneta Grinberg-Iwańska, Roman Karwowski, Joanna Gieroba, Karol Firek

 

Obecny był również Andrzej Pawłowski, przewodniczący Rady Programowej „Inżyniera Budownictwa”. Szczegółową historię powołania firmy oraz początkowych lat jej działalności przybliżono dzięki Andrzejowi Jaworskiemu, członkowi Komitetu Założycielskiego spółki WPIIB oraz czasopisma „Inżynier Budownictwa” (powołanego w 2004 r.). Pełniąc funkcję skarbnika Krajowej Rady PIIB w latach 2002–2022, monitorował on rozwój wydawnictwa. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, po dziś dzień z zainteresowaniem czyta każde wydanie magazynu.


Aneta Grinberg-Iwańska, Andrzej Jaworski, Krystyna Wiśniewska, Andrzej Pawłowski, Anna Dębińska

 

Wśród gości świętujących jubileusz WPIIB byli przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych: prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Anna Siemińska-Lewandowska, wiceprezydent Polskiego Komitetu Geotechniki, Elżbieta Nowicka reprezentująca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, oraz Barbara Rymsza reprezentująca Związek Mostowców RP.
– Jesteśmy założycielami wydawnictwa i jednocześnie czytelnikami wszystkich materiałów przygotowywanych przez nie. Każdy z jego periodyków jest ważny i niezwykle przydatny inżynierom będącym członkami izby, należących do stowarzyszeń – zaznaczyła prof. Maria Kaszyńska.


Maria Kaszyńska, Barbara Rymsza, Elżbieta Nowicka, Mariusz Dobrzeniecki, Aneta Grinberg-Iwańska, Anna Siemińska-Lewandowska, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Karol Firek

 

Serdeczne podziękowania za obecność kierowano do przedstawicielek czasopism branżowych – Grażyny Furmańczyk-Ziemińskiej, redaktor naczelnej „Przeglądu Budowlanego”, który w tym roku świętuje 95. urodziny, oraz Krystyny Wiśniewskiej, redaktor naczelnej czasopisma „Materiały Budowlane”.


Krystyna Wiśniewska, Aneta Grinberg-Iwańska, Krystyna Wiśniewska (WPIIB), Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

 

Na sali obecna była przedstawicielka pierwszego zespołu redakcyjnego „Inżyniera Budownictwa” – Krystyna Wiśniewska, która do 2021 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktor naczelnej (Barbary Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelnej „Inżyniera Budownictwa” w latach 2004–2018, oraz Anety Grinberg-Iwańskiej od 2018 r.).
– Mogłabym porównać magazyn „Inżynier Budownictwa” do dziecka, którego rozwój wspierałam przez wiele lat. Dziś z dumą patrzę, jak zyskało pełnoletność i ma silną pozycję na rynku wydawniczym – powiedziała Krystyna Wiśniewska.
W filmie, który przygotowano specjalnie na obchody 20-lecia WPIIB, tak wspomina pierwsze lata istnienia miesięcznika: Mieliśmy ochotę być przewodnikiem dla inżynierów budownictwa po sprawach samorządowych i zawodowych. Jubileuszowy film można obejrzeć na kanale YouTube Wydawnictwa PIIB oraz na profilu FB.

 


Aktualny zespół Wydawnictwa PIIB

 

Obecni na sali goście mieli okazję poznać wszystkich członków aktualnego zespołu wydawnictwa – 16 osób, które tworzą redakcję, biuro reklamy, dział księgowości i administracji. W swoim wystąpieniu Aneta Grinberg-Iwańska podziękowała za ich wkład w bieżącą działalność firmy, wdrażanie nowych projektów i wspieranie dynamicznego rozwoju wydawnictwa, zwłaszcza cyfrowych rozwiązań.
– 20 lat funkcjonowania wydawnictwa to ciągły rozwój, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań, nadążanie za trendami zarówno w budownictwie, jak i procesie wydawniczym. W dobie szybkich zmian technologicznych staramy się wdrażać i wykorzystywać narzędzia cyfrowe zarówno w procesie pracy nad czasopismem oraz serwisem, jak i całą działalnością spółki – zaznaczyła Aneta Grinberg-Iwańska, podsumowując jubileuszowe spotkanie. – Korzystając z okazji, chciałabym podziękować za wspaniałą współpracę z Państwem. W ten sposób wspólnie wytyczamy kierunek zmian, w którym ma podążać „Inżynier Budownictwa”.


Organizatorzy gali podziękowali za wsparcie i udział w uroczystości wszystkim partnerom jubileuszowej gali – firmom: Grupa KDM, Mirbud, Pruszyński, MMGEO, Usługi Informatyczne Szansa, Walraven, SOLEY, Hydrostop.


Jubileuszową galę prowadziła Dominika Matuszak, dziennikarka telewizyjna, autorka reportaży telewizyjnych, konferansjerka, producentka wydarzeń kulturalnych oraz dziennikarka TVP Kultura i „Pytania na Śniadanie” w TVP 2.
Pełne humoru występy artystyczne były dziełem wyjątkowej grupy I’MPRO IMPRO.

 

Jubileuszowy film o Wydawnictwie PIIB

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot. Marek Jaśkiewicz