Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika.

 

W tym numerze przygotowane zostały m.in. następujące artykuły:

 • Projekt techniczny po 1 kwietnia 2024 r.
 • Legalizacja samowoli budowlanej na przykładzie inwestycji drogowych
 • Hydroizolacje budynku posadowionego na płycie
 • Inwestycja w pobliżu obiektów wojskowych
 • Przychody największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.
 • Pomiary światłowodowe DFOS w diagnostyce konstrukcji sprężonych
 • SRI - inteligentne budynki w świetle dyrektywy EPBD:2018 - część 1
 • Budownictwo - szanse i zagrożenia - prognoza na 2024 r.
 • Urządzenia ciśnieniowe montowane w kotłowniach
 • Odwodnienia powierzchniowe ciągów pieszych i rowerowych
 • Przejazdy kolejowo-drogowe. Analiza numeryczna wpływu kształtu belki podporowej na wielkość ugięć nawierzchni asfaltowej
 • Środki ochrony indywidualnej a bezpieczeństwo pracy w budownictwie
 • Wartość dodana ubezpieczenia Ego Hestii

Wersję drukowaną miesięcznika oraz e-wydanie można zamówić w sklepie https://inzynierbudownictwa.pl/sklep/
Przypominamy, że członkowie PIIB mają dostęp do najnowszych i archiwalnych wydań czasopisma w wersji elektronicznej poprzez portal członkowski oraz aplikację PIIB.