Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie organizuje

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI - BUDOWNICTWO OGÓLNE W HOTELU STOK W WIŚLE w dniach 09-12.04.2024 r.

 

 

Program warsztatów obejmuje:

  • wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów i pracowni projektowych (Obciążenia wg nowej generacji Eurokodów, przepisy Prawa Budowlanego podczas napraw i wzmocnień, problemy utrzymania i napraw obiektów, nowy Eurokod murowy, określenie parametrów wytrzymałościowych murów istniejących, metody i techniki diagnozowania konstrukcji budowlanych, diagnostyka wilgotności obiektów, diagnostyka korozyjna konstrukcji, monitoring konstrukcji, ocena stanu ochrony cieplno-wilgotnościowej, metody ociepleń ścian zewnętrznych, programy komputerowe w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej, wykonywanie ociepleń ścian od wewnątrz, naprawy izolacji wodochronnych, ochrona konserwatorska konstrukcji, wpływ technik wzmocnienia i rodzaju materiałów na pracę konstrukcji, obliczenia konstrukcji murowych z wykorzystaniem MES, sprawdzenie warunków stanów granicznych murowych ścian usztywniających w istniejących budynkach, naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych, tradycyjne metody wzmocnień konstrukcji drewnianych, wzmocnienie konstrukcji drewnianych materiałami kompozytowymi, wzmocnienia i naprawy stropów, ocena odporności istniejących obiektów budowlanych na wstrząsy, naprawy i wzmocnienia łukowych konstrukcji murowych, naprawy i wzmocnienia nadproży płaskich, prostowanie murowanych budynków wychylonych z pionu, diagnostyka i naprawy uszkodzonych elementów obróbek dachowych i pokrycia dachowego, projektowanie rusztowań budowlanych.
  • dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty
  • prezentacje firm produkujących i oferujących materiały oraz sprzęt dla budownictwa
  • prezentacje firm oferujących programy komputerowe
  • prezentacje wydawnictw technicznych i naukowo-technicznych
  • spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego doskonalenia zawodowego.

Ulotka informacyjna z cennikiem
Spis tematów wykładów WPPK 2024
Karta zgłoszenia uczestnictwa