W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie 14 grudnia 2023 r. odbyło się stacjonarne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Prowadziła je Urszula Kallik, przewodnicząca komisji.

 

W spotkaniu uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Porządek posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie planu działania komisji na I półrocze 2024 r., zatwierdzenie harmonogramu prowadzenia w tym roku kontroli działalności wszystkich organów krajowych PIIB oraz ustalenie terminarza posiedzeń KKR PIIB w 2024 r.

Przyjęto również wzory dokumentów kontrolnych (protokołów i uchwał) dla okręgowych komisji rewizyjnych. Następnie Prezes Krajowej Rady PIIB przekazał informacje dotyczące najważniejszych tematów omawianych podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 13 grudnia 2023 r.

Grudniowe zebranie zakończono składaniem świątecznych i noworocznych życzeń.

 

Urszula Kallik
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

 

Fot. Joanna Karwat/WPIIB