Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw (COSiW) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mający ponad 60-letnie doświadczenie, organizuje jednodniowe szkolenie na temat budowy i zasady działania systemów bloków jądrowych elektrowni oraz systemów automatyki i sterowania stosowanych w energetyce jądrowej.

Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów zaangażowanych w inwestycje związane z elektrowniami jądrowymi o dużej mocy oraz obiektami wykorzystującymi małe reaktory modułowe (SMR-y). Przebiegać będzie w Warszawie, z możliwością organizacji w innych lokalizacjach, obejmując wykłady, warsztaty, a także egzamin końcowy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Terminy szkoleń:
Część 1 (Unit 1): 23-25 października 2023 r.
Część 2 (Unit 2): 16 -17 listopada 2023 r.

Broszura informacyjna (PDF)
Karta zgłoszeniowa (DOCX)