Narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów odbyła się 11–13 października br. w Hotelu Novotel City West w Krakowie.

 

Współorganizatorem wydarzenia była Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W spotkaniu udział wzięło 76 osób. Obecni byli przedstawiciele organów samorządu inżynierów budownictwa: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, oraz Gabriela Przystał, wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB.

 

Pierwszego dnia w ramach programu techniczno-turystycznego uczestnicy szkolenia odwiedzili Kopalnię Soli „Wieliczka”, usytuowaną w zachodniej części podkarpackich złóż solnych, liczącą 9 poziomów, z których ostatni leży 327 m pod powierzchnią ziemi.

Drugiego dnia odbyły się wspólne wykłady oraz warsztaty w dwóch oddzielnych salach. Wykłady poprowadzili mecenas Krzysztof Zając oraz mecenas Jolanta Szewczyk, którzy omówili zagadnienia prawne. Przedstawili zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Omówili zakres przekazywania podania do właściwego organu w myśl art. 65 k.p.a., a także kwestię wszczęcia postępowania administracyjnego (art. 61 k.p.a.). Przedstawili przesłanki umorzenia postępowania. Nie zabrakło także omówienia kilku ważnych przepisów Prawa budowlanego (art. 100). Dyskutowano również na temat kwalifikacji trybów odpowiedzialności oraz anonimizacji dokumentów. Prowadzący na bieżąco udzielali odpowiedzi na liczne pytania uczestników szkolenia.

 

 

Następnie odbyły się posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, podczas których omówiono sprawy bieżące tych organów.

Ostatniego dnia omówiono sprawy bieżące w działalności KSD, OSD, KROZ i OROZ. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Na zakończenie Dariusz Walasek, KROZ PIIB – koordynator, oraz Marian Zdunek, przewodniczący KSD PIIB, podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywność w trakcie warsztatów i za merytoryczną dyskusję.

 

Tekst: Dorota Tofil, Biuro PIIB

Fot. Biuro PIIB