Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 19 września br. w Domu Technika NOT w Warszawie, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał nagrody laureatom konkursu PZITB „Budowa Roku 2022”.

 

Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, w których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Służy on promocji uczestników procesu inwestycyjnego. Przedmiotem konkursu są nowe lub odbudowane, rozbudowane, nadbudowane bądź przebudowane obiekty budowlane, albo proces inwestycyjny we wszystkich rodzajach budownictwa.

– Obiekty, które nagrodziliśmy w XXXIII edycji konkursu, były realizowane w niezwykle trudnym czasie – podczas pandemii, gdzie m.in. utrudnieniem były przerwane łańcuchy dostaw – powiedział mgr inż. Marek Zackiewicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego konkursu. – Tym bardziej cieszymy się, że możemy wyróżnić firmy, które pomimo zmagań oddały do użytku inwestycje na najwyższym poziomie realizacji.

 

Przewodniczący powitał gości honorowych, w tym m.in. Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który wraz z prof. Marią Kaszyńską, przewodniczącą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wręczał statuetki laureatom.

– Jesteśmy tutaj w środowisku budowlanym, które jest kołem napędowym polskiej gospodarki – powiedział Piotr Uściński. – Dlatego dziękuję za waszą pracę, szczególnie w ostatnich latach.

– Nagradzając obiekty, pragniemy wyróżnić przede wszystkim inwestorów, wykonawców, projektantów. To ich dzieło dzisiaj nagradzamy. To dzięki ich pracy, pasji i zaangażowaniu powstają realizacje, które podziwiamy i z których jesteśmy dumni – powiedziała prof. Maria Kaszyńska. – Z satysfakcją przekazujemy państwu katalog zawierający prezentacje wszystkich nagrodzonych dzisiaj realizacji wraz ze zdjęciami i opisami.

 

W Komitecie Honorowym Konkursu PZITB „Budowa Roku” zasiadł m.in. Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który podczas powitania gości honorowych powiedział: Lubię takie powiedzenie: pracuj ciężko w ciszy, niech sukces robi hałas. Dzisiaj będziemy wręczać nagrody laureatom, ale pamiętajmy, że za tym wszystkim stoją ludzie i nie zapominajmy o nich.

– Wszystko tworzą inżynierowie: od projektowania po wykonawstwo. Nie zapominajmy o tym podczas uroczystych końcowych odbiorów i zapraszajmy również kierownika budowy oraz inwestora do uczestniczenia w tym święcie, bo to im się po prostu należy – zaapelował prezes PIIB.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale i pod patronatem ministerstw, jednostek centralnych oraz zainteresowanych organizacji. Mariusz Dobrzeniecki zasiadał w komitecie honorowym konkursu. W tej edycji nagrodzono w 9 kategoriach 33 obiekty budowlane spełniające najwyższe wymagania dotyczące realizacji inwestycji, jakości robót, organizacji budowy, rozwiązań techniczno-technologicznych, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, sposobu finansowania inwestycji oraz ich wpływu na środowisko i gospodarkę. Oprócz statuetek i dyplomów już po raz drugi przyznano nagrodę specjalną, którą w tym roku otrzymali inwestor i generalny wykonawca za budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – etap I: przekop Mierzei Wiślanej.
Pełna lista laureatów znajduje się na: www.budowaroku.pl.

 

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot. materiały PZITB