Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego spotkali się 12 września br. w Warszawie na hybrydowej konferencji – debacie pod hasłem „Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”. Wydarzenie było transmitowane online.

 

Podczas konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, powiedział: Samorządność nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy ją pielęgnować i wzmacniać. Ważnym elementem tej pracy jest informowanie społeczeństwa o naszej działalności, a także dialog z władzami na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

W dyskusji brali udział przedstawiciele radców prawnych, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, kuratorów sądowych, urbanistów, lekarzy, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy weterynarii, komorników i rzeczników patentowych.

Red. Karolina Lewicka w rozmowie z Mariuszem Dobrzenieckim, prezesem KR PIIB


– Wykonujemy różne zawody, ale łączy nas dbałość o jakość usług świadczonych na rzecz obywateli. Liczę na to, że po tym dniu będziemy jeszcze bliżej siebie. Od 2 lat nasze samorządy ze sobą współpracują, a teraz mamy okazję zdiagnozować wspólne problemy i wyzwania – powiedział Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, otwierając wydarzenie.

 

Oś konferencji stanowiły trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów reprezentujących poszczególne zawody. Pierwszy panel dotyczył filarów samorządności zawodowej i konstytucyjnych podstaw wykonywania zawodów zaufania publicznego w Polsce. Paneliści zmierzyli się również z zagadnieniem granic ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych. Kontekstem do dyskusji były pojawiające się co jakiś czas plany i projekty likwidacji poszczególnych samorządów lub ich łączenia.
– Jesteśmy apolityczni. Bez względu na to, kto sprawuje władzę, dbamy o to, żeby nasze usługi były świadczone prawidłowo, według apolitycznych, wysokich standardów. Cele funkcjonowania samorządów są zupełnie inne niż polityków czy administracji rządowej – zaznaczyła Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

 

Drugi panel poświęcony był jednej z najważniejszych kwestii związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego – tajemnicy zawodowej. W ostatnich miesiącach OPSZZP kilkukrotnie wychodziło z apelem o uszanowanie tajemnicy zawodowej m.in. biegłych rewidentów i lekarzy. Ostatnia debata dotyczyła miejsca, które zajmują zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. Rozmawiano m.in. o tym, jak kształtować w odbiorze społecznym wizerunek i autorytet osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że nie ma bezpiecznej Polski bez silnych i niezależnych zawodów zaufania publicznego. Stanowisko przedstawicieli różnych profesji było też jednoznaczne w kwestii zaufania – obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nienaruszalny i za wszelką cenę należy ją chronić.
– Bez pewności, że tajemnica zawodowa zostanie zachowana, nie widzę możliwości wykonywania naszego zawodu – podsumował Grzegorz Wrona, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej.

Z problemem obejścia tajemnicy zawodowej mierzą się od lat również doradcy podatkowi – w ich przypadku kontrowersje budzi konieczność raportowania schematów podatkowych. Debaty ekspertów przeprowadzone w trakcie konferencji zostały zarejestrowane i są dostępne na kanale YouTube Krajowej Izby Radców Prawnych, organizatora tego wydarzenia (samorząd radców pełni aktualnie prezydencję w OPSZZP).

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot. Urszula Mróz, Radosław Wojnowski