Wrześniowe posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB w całości poświęcono uaktualnieniu i modyfikacji niektórych zapisów zawartych w „Kodeksie zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”. Ostatnie poprawki w tym dokumencie wprowadzono podczas XII Krajowego Zjazdu PIIB w 2013 r.

 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Etyki KR PIIB, które odbyło się 5 września br. w siedzibie PIIB, opracowano pierwsze propozycje zmian zapisów znajdujących się w „Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB”. Prace nad dokumentem rozpoczęto tuż po kwietniowych obradach, a propozycje zmian oraz uwagi nanoszone były przez członków komisji we wspólnym dokumencie online. Nadszedł czas, by porozmawiać o nich podczas spotkania i wybrać ostateczną wersję, która zostanie przedłożona organom PIIB do weryfikacji. Członkowie komisji długo obradowali, tworząc zapisy, które będą precyzyjne, uniwersalne oraz ponadczasowe, a co najważniejsze – będą przystawały do dzisiejszej rzeczywistości.

 

Prowadząca to spotkanie Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki KR PIIB, powitała obecnego na posiedzeniu Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, i podkreśliła, jak istotny cel postawiono przed członkami komisji.
– Dla mnie jest to jeden z najważniejszych dokumentów, które modyfikujemy podczas tej kadencji. Bardzo zależy mi na tym, by gotowe propozycje zmian przedstawić delegatom obecnym na Krajowym Zjeździe PIIB w 2024 r. – powiedział Mariusz Dobrzeniecki. – Zmodyfikowany przez komisję dokument przejdzie wielostopniową weryfikację na poziomie organów PIIB. Mam świadomość tego, że potrzeba wielu spotkań i ustaleń, by ten finalny dokument, który Krajowa Rada przedstawi do zatwierdzenia, nie budził żadnych wątpliwości w naszym gremium i był drogowskazem w podejmowaniu wszelkich zawodowych działań przez członków naszej izby w kolejnych latach.

 

Prezes PIIB podziękował zebranym za ich dotychczasową pracę i liczne pomysły. Życząc owocnych obrad, zaznaczył, że po roku kadencji i obserwowania postępowania członków PIIB z innej perspektywy nie ma wątpliwości, iż nowy kodeks etyki uwzględniający m.in. to, co dzieje się w przestrzeni wirtualnej, jest potrzebny. Stanie się narzędziem, po które będzie można sięgać w wyjątkowych sytuacjach związanych z niewłaściwymi działaniami członków izby.

 

Elżbieta Godzieszka przedstawiła zebranym protokół z poprzedniego posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. Następnie nawiązała do słów prezesa Krajowej Rady PIIB, przypominając o tym, jak ważne są zasady kodeksu etyki zawodowej dla członków izby podczas wykonywania przez nich czynności zawodowych oraz jak często korzystają z niego w swojej pracy zarówno krajowe, jak i okręgowe organy dyscyplinarne samorządu zawodowego inżynierów.

Wielogodzinną, roboczą część spotkania poświęcono tworzeniu precyzyjnych zapisów preambuły, której wcześniej nie było, oraz treści początkowych punktów zawierających główne cele i wartości, jakimi inżynierowie budownictwa powinni kierować się w swojej działalności zawodowej. Wielokrotnie podkreślano, że zapisy muszą stanowić dobre uzupełnienie listy obowiązków, które nakłada na inżynierów Prawo budowlane.

 

Elżbieta Godzieszka, pełniąca w Śląskiej OIIB funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora już drugą kadencję, przedstawiła pozostałym członkom komisji problemy, z którymi najczęściej spotykają się rzecznicy w swojej pracy. Korzystanie z obecnych zapisów kodeksu etyki jest niekiedy utrudnione ze względu na duży stopień ogólności i wiele możliwości interpretacji. Członkowie komisji zgodnie przyznali, że nowy dokument powinien zawierać bardzo precyzyjne treści, napisane zwięźle. Prace nad nowym tekstem kodeksu będą prowadzone na kolejnych spotkaniach Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB w tym roku.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat