Koleżanki i Koledzy!

 

Coraz bardziej intensyfikujemy działania w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Z punktu widzenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest to bardzo ważna przestrzeń publiczna, w której chcemy być coraz bardziej zauważalni i obecni. W najbliższym czasie odbędą się dwa wydarzenia.

Pierwsze z nich to organizowana 12 września konferencja, podczas której razem z przedstawicielami innych zawodów zaufania publicznego będziemy dyskutować o etyce, autonomii i społecznej odpowiedzialności naszych środowisk.

Drugim ważnym wydarzeniem jest Piknik Zawodów Zaufania Publicznego, który odbędzie się w Parku Fontann w Warszawie. Będziemy tam promować nie tylko polską izbę i zawód inżyniera budownictwa, ale również całą ideę zawodów zaufania publicznego.

Dlaczego ta promocja jest dla nas taka ważna? Musimy wspólnie pokazywać, jaką siłę stanowią te zawody i jak ogromny potencjał ludzki niosą za sobą. Dobrze wiemy, że niezależny samorząd zawodowy jest z natury rzeczy niewygodny dla każdej partii rządzącej, gdyż nie ma ona na niego żadnego przełożenia. Co kadencja więc słychać, i to niezależnie od tego, kto jest u władzy, o przymiarkach do jego likwidacji, rozdrobnienia lub wcielenia w struktury aparatu państwa. Na szczęście za każdym razem udaje się nam wspólnie te próby storpedować. Dotyczy to oczywiście nie tylko samorządu inżynierów budownictwa, ale również, a może nawet przede wszystkim samorządu lekarzy, adwokatów i radców prawnych. Widzimy, że część prób podejmowana jest poprzez robienie wrzutek do procesu legislacyjnego, mających dawać możliwość podzielenia danego samorządu – tak było na przykład z próbą ataku na nasz samorząd. Czasem robi się to przez wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który ma sprawdzić, czy przynależność do danego samorządu jest obowiązkowa. Te próby muszą zostać odparte. I właśnie między innymi do takich działań zostało powołane Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.


Czym dokładnie jest OPSZZP? Ma ono strukturę otwartą, dobrowolną i zrzeszającą samorządy zawodów zaufania publicznego utworzone zgodnie z art. 17 Konstytucji RP oraz organizacje zawodowe. Stanowi płaszczyznę zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej i opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych oraz ich członków.

 

Bardzo bym chciał, i do tego gorąco zachęcam, aby na nasze stanowisko podczas Pikniku Zawodów Zaufania Publicznego odwiedziło wielu inżynierów i inżynierek budownictwa z całymi rodzinami. Pokażmy wspólnie, że nasz samorząd angażuje się we wszystkie działania mające promować niezależność oraz gwarantować najwyższą dbałość o profesje, które reprezentujemy. Społeczeństwo nam ufa, dlatego róbmy wszystko, żeby nie stracić naszej niezależności. Jej brak, w mojej ocenie, doprowadziłby do utraty tego zaufania. Serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia Parku Fontann w Warszawie w sobotę, 16 września od godziny 11:00. Liczę, że się tam spotkamy!

 

Mariusz Dobrzeniecki
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Tomasz Wróblewski
Tekst opublikowany w e-wydaniu magazynu „Inżynier Budownictwa” nr 9/2023