Szanowni Goście,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Rok temu stałem tutaj przed Wami jako nowo wybrany prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pamiętam, że czułem ogromną radość, miałem w sobie wiele entuzjazmu i determinacji do działania, ale też mierzyłem się z wielkim wyzwaniem i, tak jak u każdego doświadczonego życiem człowieka, budziło to pewien niepokój. Choć miałem za sobą duże inwestycje, prężnie działającą firmę oraz wieloletnie doświadczenie w kierowaniu Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, to zadanie, jakie mi powierzyliście, i zaufanie, którym mnie obdarzyliście, były dla mnie dużym wyzwaniem. Codziennie o tym pamiętam. Dziś, po roku, stoję znów przed Wami, ale już bez tych obaw, bo mogę zapewnić, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa, niczym budowy przez was prowadzone, rozwija się dynamicznie i podąża do przodu.

 

„Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu” – tak miał w zwyczaju mawiać Napoleon Bonaparte. I miał rację, bo nic nie przychodzi samo. Przez ostatni rok w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, razem z całym zaangażowanym zespołem, dobrze poznaliśmy kombinację tych czynników, ponieważ wiele zadań, których się podjęliśmy, wymagało innowacyjnych rozwiązań, nieszablonowych działań oraz wielu godzin analiz. Wkładamy w tę pracę serce, wiedzę i doświadczenie.

Niewątpliwie naszą uwagę najbardziej przykuwały aspekty procesu legislacyjnego dotyczącego procedowanego obecnie Prawa budowlanego. Ta kwestia kosztowała nas najwięcej energii i wymagała naszego ogromnego zaangażowania.

 

„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć” – napisał Andrzej Sapkowski w ostatniej części słynnej „Sagi o Wiedźminie” i my też tym tropem podążaliśmy przez ostatni rok. Nie tylko przedstawialiśmy własne opinie przygotowywane przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB, ale też mocno broniliśmy swoich racji, sięgając po różne argumenty. Tym razem stawka jest wysoka.

 

Tych przepisów nie mogliśmy zostawić przypadkowi, dlatego odbyliśmy wiele rozmów, by przedstawić swój punkt widzenia. Tu nie miały znaczenia polityczne preferencje, ponieważ walczymy o nowe prawo budowlane nie tylko dla inżynierów i całej branży budowlanej, ale przede wszystkim dla obywateli. Przez ostatni rok wzmocniliśmy dialog z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, które odpowiada za budownictwo. Jest to dla mnie bardzo ważne, abyśmy mieli jak najlepsze relacje z tą instytucją. Powinny być one partnerskie, bo tylko w takim przypadku będziemy rozumieli swoje wzajemne potrzeby, a nie wymagali od siebie rzeczy niemożliwych. W końcu to razem mamy stworzyć mądre prawo na kolejne dekady.

 

Lista problemów dotykających inżynierów budownictwa jest długa, dlatego powołaliśmy Komisję do Spraw Przygotowania Zmian Przepisów Prawa, która w pierwszej kolejności ma je zmapować i przygotować propozycje, do jakich będziemy się starać przekonać rządzących.

W maju tego roku rozstrzygnęliśmy przetarg na system elektronicznego obiegu dokumentów, który zrewolucjonizuje pracę całej izby i wprowadzi nową jakość w jej zarządzaniu.

Kolejnym przykładem wprowadzania coraz lepszych cyfrowych rozwiązań jest udostępnienie systemu PayU ułatwiającego nam dokonywanie płatności.

Uruchomiliśmy możliwość korzystania z pakietów sportowych i zdrowotnych przez każdego inżyniera budownictwa, bez względu na okręg. Wcześniej szczególnie mniejsze izby nie miały możliwości korzystania z takich rozwiązań.

Zgodnie z moimi obietnicami, które złożyłem na początku kadencji, wykonaliśmy pracę pozwalającą na wsparcie dialogu z okręgami. Powołany na XXI Krajowym Zjeździe PIIB organ doradczy – Kolegium Przewodniczących świetnie realizuje postawione przed nim cele i pozwala spojrzeć na każdą z omawianych spraw z różnych perspektyw.

 

Kolejnym ważnym elementem jest obecność PIIB na wydarzeniach zewnętrznych, w tym oczywiście tych branżowych. Po raz pierwszy byliśmy z własnym stoiskiem na największym wydarzeniu w sezonie, czyli Targach Budma. Nasza aktywność została tam przyjęta z dużym uznaniem, co potwierdziły frekwencja na stoisku izby i liczba rozmów, które odbyliśmy. To był bardzo owocny czas.

 

W związku z wystąpieniem w marcu 2022 r. ubezpieczyciela – firmy Ergo Hestia o zmianę stawki w drodze negocjacji podpisaliśmy aneks, który zabezpieczył utrzymanie niezmienionej stawki w roku 2023 i obniżenie oczekiwanej stawki przez ubezpieczyciela w 2024 r. W wyniku negocjacji uzyskaliśmy również dodatkowe usługi, m.in. „Asystę prawną dla inżyniera”, która daje naszym członkom możliwość otrzymania za darmo pomocy prawnej w kwestiach zawodowych.

 

Koleżanki i Koledzy!

Za nami pierwszy rok nowej kadencji. Można by powiedzieć, że to dopiero początek, rozgrzewka, rozruch… Nie. Dla mojego zespołu to szalenie intensywny czas, w którym nadaliśmy bieg wielu sprawom. Jak mawiał słynny Kisiel, czyli Stefan Kisielewski: „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”. Proszę mi wierzyć na słowo – ostatnie 12 miesięcy przyniosło sporo ważnych wspomnień i działań na wielu płaszczyznach.

Czy jesteśmy widoczni?

Czy jesteśmy słyszani?

Równo rok temu podczas Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pytałem Was o to. Wtedy studwudziestotysięczna izba profesjonalistów była marginalizowana i niezauważana przez społeczeństwo, media oraz polityków.

 

Zaczęliśmy intensywnie działać w tym obszarze. Została wypracowana strategia komunikacji i promocji, która jest obecnie systematycznie wdrażana. W ostatnim czasie byliśmy obecni w takich mediach jak: Onet, Wirtualna Polska, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Polsat czy TVN24. Staramy się zabierać głos w przestrzeni publicznej, „rozpychać”, a przez to liczyć się coraz bardziej. Dajemy jasny i zdecydowany przekaz.

 

W tym miejscu zaapeluję jeszcze raz o to, o co apelowałem w momencie mojego wyboru na prezesa – o jedność środowiska. Jest nas w całej Polsce tak wielu. Jesteśmy potężną siłą. Nie osłabiajmy jej przez własne podziały.

 

Wielu z Was słyszało już ten cytat, ale pozwolę go sobie przywołać po raz kolejny. Starożytny autor „Sztuki wojny” Sun Tzu pisał, że:

„są drogi, którymi nie należy podążać,

armie, których nie należy atakować,

fortece, o które nie należy walczyć,

zarządzenia, których nie należy wykonywać”.

Ja od siebie dodam, że są też pieniądze, po które nie należy sięgać, oraz idee, których nie należy osłabiać – taką jest idea samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

Drodzy Delegaci!

Moje cele na tę kadencję się nie zmieniają!

Przytaczając maksymę największego trenera futbolu amerykańskiego Vince’a Lombardiego: „Ci, którzy wygrywają – nigdy nie odpuszczają. Ci, co odpuszczają – jeszcze nigdy nie wygrali”. Ja zdecydowanie mam charakter zwycięzcy. I tę walkę toczę o wszystkich inżynierów budownictwa, więc mam ogromną determinację i jeszcze wiele do zrobienia.

 

Chciałbym bardzo podziękować zarówno Krajowej Radzie, jak i Prezydium PIIB oraz komisjom powołanym przez KR PIIB za wsparcie otrzymywane na każdym kroku. Bez nich wspomniane przeze mnie zmiany – a nie są to wszystkie, nad którymi pracowaliśmy i dalej pracujemy – byłyby niemożliwe. Dziękuję również organom powołanym na XXI zjeździe za merytoryczną i konstruktywną współpracę w ciągu ostatniego roku.

Podczas tegorocznego Krajowego Zjazdu PIIB będziemy podejmować ważne decyzje dotyczące przyszłości naszego samorządu, jego funkcjonowania. Po raz pierwszy głosy będą oddawane za pomocą bardzo dobrze ocenianej przez ekspertów aplikacji PIIB. Liczę na Wasz aktywny udział w obradach zjazdu, merytoryczną dyskusję, która zaowocuje jeszcze lepszym jutrem dla inżynierów budownictwa w całym kraju.

Kończąc, dziękuję wszystkim za zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska inżynierów budownictwa.

 

Szanowni Goście!

Państwa obecność na tej sali jest najlepszym dowodem na to, że doceniacie naszą pracę. Chcę powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, by nasza współpraca była jeszcze bardziej owocna i jeszcze raz dziękuję w imieniu całego samorządu inżynierów budownictwa.

Chylę czoło przed wszystkimi, którzy ciężko pracowali na to, aby budownictwo dzisiaj mogło szczycić się mianem nowoczesnego i profesjonalnego.

 

Mariusz Dobrzeniecki
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Tomasz Wróblewski
Przemówienie wygłoszone 23 czerwca br. podczas XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w Warszawie. Tekst został opublikowany w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” nr 7-8/2023