Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

 

Wiosenna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 26 maja br. egzaminem pisemnym, który został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 kandydaci zdawali egzamin w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

Do egzaminu pisemnego w XLI sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3099 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do ustnego – 3309 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 87,00%, natomiast ustnego – 78,00%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa osiągnęła 82,35%.

 

2581 osób uzyskało w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1135 osób), a najmniej w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (23 osoby) oraz w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (43 osoby). W tej sesji nikt nie przystępował do egzaminu w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej..

 

 

Biorąc pod uwagę liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (374), następnie w Wielkopolskiej OIIB (252), Małopolskiej OIIB (242), Śląskiej OIIB (229) oraz Dolnośląskiej OIIB (189).

 

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XLI sesji egzaminacyjnej.

 

mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot. stock.adobe.com/ASDF