W dniach 14-16 czerwca na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywa się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo.

 

Omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące szkolnictwa wyższego i kształcenia inżynierów budownictwa. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli polskich uczelni, uczestniczą przedstawiciele organizacji zawodowych, instytucji techniczno-naukowych oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa.

– Zarówno Państwo, jak i Polska Izba Inżynierów Budownictwa – którą mam zaszczyt reprezentować – mamy wspólny cel – powiedział Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. – Wierzę, że wspólnie zależy nam na tym, żeby praca, którą na co dzień wykonujemy, zwieńczona została tym,  że absolwent wychodzący z uczelni a później inżynier, który uzyskuje uprawnienia budowlane, był naprawdę dobrze i kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu. Czy wykorzystujemy te możliwości wspólnej współpracy, mam nadzieję, że będziemy o tym podczas tego zjazdu rozmawiać. Jak mawiał przedsiębiorca Henry Ford „Spotkać się to początek, rozmawiać to postęp, pracować wspólnie to sukces”.

 

Prezes Krajowej Rady PIIB wygłosił prelekcję na temat „Promocji zawodu inżyniera budownictwa”. W prezentacji multimedialnej przedstawił m.in. statystyki wskazujące na tendencję spadkową w zdawalności egzaminów na uprawnienia budowlane, oraz statystyki potwierdzające coraz mniejszą z roku na rok liczbę czynnych członków izby.

– Dlatego tak ważna jest promocja naszego zawodu – powiedział Mariusz Dobrzeniecki. – Przygotowując strategię PR w naszym samorządzie w znacznej mierze chcemy skupić się na rozwijaniu komunikacji w przestrzeni publicznej – w mediach ogólnopolskich, czy podczas wydarzeń międzynarodowych, takich jak BUDMA. Opracowujemy również akcję promocyjną pod hasłem „Zostań inżynierem”, której działania mają objąć promocję zawodu inżyniera w klasach 7-8 szkoły podstawowej, jak również w klasach maturalnych.

Prezes PIIB poruszał również kwestię wypracowania standardów kształcenia dla inżynierów, jak również poinformował o tworzeniu przez samorząd zawodowy aplikacji mobilnej dla osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia budowlane.

 
Dariusz Popielarczyk, prof. UWM, dziekan WG UWM
 

Podczas trzydniowego zjazdu debatowano m.in. na temat przyszłej ewaluacji dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz przedstawiono propozycję zmian kształcenia na kierunku budownictwo. Zaprezentowano również nowoczesne rozwiązania pomiarowe dla budownictwa.

 

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo odbył się pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jerzego A. Przyborowskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. „Inżynier Budownictwa”.

 

Tekst: Joanna Karwat