Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika.

 

W tym numerze znajdują się skróty rocznych sprawozdań organów statutowych PIIB, komisji i zespołów. Przygotowane zostały również następujące tematy:

  • Legalizacja obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
  • Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa
  • Miejsca dostępne dla ludności na gruncie ustawy POŚ
  • Projektowanie i użytkowanie rusztowań z wykorzystaniem nowych technologii
  • Transformacja energetyczna budynków – przykłady rozwiązań
  • Odbiór techniczny stolarki okienno-drzwiowej
  • Uszczelnienia miejsc newralgicznych w budynkach – wybrane problemy
  • Ślad węglowy jako narzędzie do kreowania lepszej przyszłości
  • Trendy w budownictwie na bazie włókien

 

Wersję drukowaną miesięcznika oraz e-wydanie można zamówić w sklepie https://inzynierbudownictwa.pl/sklep/
Przypominamy, że członkowie PIIB mają dostęp do najnowszych i archiwalnych wydań czasopisma w wersji elektronicznej poprzez portal członkowski oraz aplikację PIIB.