Takiego wydarzenia nie było jeszcze w historii Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: niemal 1500 członków i sympatyków izby świętowało wspólnie jubileusz 20-lecia.

 

Zebranych w Grodzisku Mazowieckim gości powitali wspólnie Roman Lulis, przewodniczący Rady MOIIB, oraz Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. To podwójne wystąpienie było nie tylko ukłonem w stronę gospodarza miasta, ale i podkreśleniem wieloletniej pracy izby na rzecz usprawniania procesu inwestycyjnego i budowania dobrych relacji z samorządami terytorialnymi. Aktywność ta wspomniana została w przemówieniu Romana Lulisa. Podsumował on ostatnie lata działalności izby, osiągnięte sukcesy i wyzwania, którym musiał stawić czoła samorząd oraz jego członkowie. Podkreślił przy tym elastyczność działań MOIIB, dostosowywanych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań inżynierów. Odniósł się również do początków izby, podkreślając wizjonerstwo i zasługi jej założycieli. Moment ten był okazją do wspomnienia i uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów.

Roman Lulis
 

Po tej uroczystej chwili głos zabrali goście. Wśród licznych wystąpień ze słowami uznania i życzeniami dalszych sukcesów szczególnie ciepło zabrzmiał głos Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa KR PIIB, który gorąco gratulując dotychczasowych dokonań, podkreślał, że są one wynikiem doskonałej pracy zespołowej na Mazowszu.

Mariusz Dobrzeniecki
 
Prezes Krajowej Rady PIIB oraz przewodniczący i członkowie okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa
 

Drugą częścią gali był występ zespołu Republika, a dowodem satysfakcji widzów – wywołane bisy.

 

Więcej informacji na stronie Mazowieckiej OIIB.

 

Tekst: Andrzej Wasilewski
sekretarz Okręgowej Rady MOIIB

Fot. Krzysztof Zięba