Spotkanie w trybie online odbyło się 10 maja br. Członkowie Prezydium KR PIIB omówili projekty dokumentów oraz sprawy organizacyjne związane z XXII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB.

 

Uczestników posiedzenia powitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia, przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB.

Członkowie Prezydium KR PIIB dyskutowali na temat projektów dokumentów dotyczących porządku obrad XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, regulaminu obrad zjazdu, a także wniosków i postulatów zgłoszonych podczas okręgowych zjazdów sprawozdawczych, które odbywały się w kwietniu br.

 

Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB, poinformowała członków organu o realizacji budżetu PIIB za okres 3 miesięcy br. Szczegółowo omówiła niektóre pozycje raportu finansowego, m.in. dotyczące spłaty pożyczek, kosztów delegacji i transportu.

 

W dalszej części posiedzenia prezes PIIB poinformował zebranych o najbliższych wystąpieniach i debatach z udziałem reprezentantów władz PIIB. Podsumował również bieżące działania izby związane z legislacją. Uczestniczący w spotkaniu Tomasz Radziewski, członek Prezydium KR PIIB i przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej oraz Komisji ds. przygotowania zmian przepisów prawa, podkreślił, że przygotowano i przegłosowano 18 grup propozycji zmian przepisów prawa, które już zostały przedstawione Krajowej Radzie PIIB podczas ostatniego jej posiedzenia (28 kwietnia br.). Była to pierwsza pula zmian ocenianych jako najbardziej potrzebne. Trwają intensywne prace nad kolejnymi propozycjami korekt.

 

Prezes PIIB przekazał członkom prezydium wnioski ze spotkania z przedstawicielami środowisk inżynierów budownictwa w Ukrainie zrzeszonych w Guild (ICEG – Interstate Consultatnts Engineers Guild, www.iceg.com.ua), które odbyło się w formule online 10 maja br. Podczas telekonferencji omawiano plan przygotowania odpowiednich zasad współpracy, które pozwolą na udział polskich inżynierów budownictwa w powojennej odbudowie Ukrainy.

 

W związku z uruchomieniem 10 maja br. możliwości realizowania płatności związanych z członkostwem w PIIB za pomocą systemu płatności internetowych PayU Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB i przewodniczący Komisji Cyfryzacji, przekazał informację o tym, że dokonano już pierwszych wpłat poprzez logowanie w portal.piib.org.pl.

 

Tekst: Joanna Karwat/WPIIB
Fot. stock.adobe.com/deepagopi2011