Koleżanki i Koledzy!

 

Za nami kwiecień. Dla okręgowych izb to czas corocznych zjazdów sprawozdawczych i ostatecznego zamknięcia poprzedniego roku. Podczas zjazdów poszczególni przewodniczący okręgów rozliczali się ze swoimi członkami z wykonanej przez nich pracy na rzecz samorządu zawodowego. To dobry moment do wielopoziomowej debaty o kierunkach rozwoju i podejmowanych działaniach. Myślę tutaj nie tylko o zadaniach realizowanych na szczeblu okręgowym, ale także na poziomie centralnym.

Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które spłynęły do mnie podczas tych spotkań. Jeszcze bardziej dziękuję za trudne pytania, które zostały mi postawione, ponieważ świadczą one o zaangażowaniu członków i dbaniu o interes inżynierów w najlepszy, z danej perspektywy, sposób.

 

Wiele pytań dotyczyło procesu legislacji i uchwalania nowego Prawa budowlanego. Ze swojej strony mogę zapewnić, że robimy absolutnie wszystko, by te zmiany były jak najbardziej tożsame z interesem inżyniera budownictwa w Polsce. Przekonujemy ustawodawcę do naszego punktu widzenia we wszystkich drażliwych kwestiach i muszę przyznać, że ten dialog układa nam się coraz lepiej. W momencie pisania przeze mnie tego felietonu czekamy na wprowadzenie do projektu ustawy poprawek i mam nadzieję, że spełnią one nasze oczekiwania.

 

Kolejnymi pytaniami, które często się pojawiały, szczególnie ze strony bardziej doświadczonych inżynierów, były te dotyczące cyfryzacji procesu budowlanego. Obawa przed zbliżającymi się zmianami technologicznymi osób mających problemy z digitalizacją wielu aspektów naszej codzienności jest w moim odczuciu bardzo dużym problemem. Wszystko jednak wskazuje na to, że będą one przesunięte w czasie i zostaną wprowadzone nieco później, niż ustawodawca pierwotnie zakładał.

To dobra wiadomość, która pozwoli wszystkim stronom procesu budowlanego na jeszcze lepsze przygotowanie się do tej rewolucyjnej zmiany. Chcę też jednoznacznie podkreślić, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest zwolennikiem cyfryzacji procesów budowlanych i tworzenia transparentnego oraz przejrzystego systemu dokumentacji budowlanej. Chcemy jednak, aby odbyło się to z pełną dbałością o osoby, które mogłyby mieć problem z dostosowaniem się do tych wymogów w krótkim terminie.

 

Tak jak zapewniałem, jesteśmy razem z całym zespołem Krajowego Biura PIIB otwarci na dialog. Liczne pomysły, które płyną zarówno od poszczególnych członków, jak i władz okręgowych, stają się dla nas inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań. Dostarczają nam również wskazówek dotyczących możliwości rozwikłania obecnie zidentyfikowanych problemów.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za te spotkania. Podziękowania kieruję zarówno w imieniu swoim, jak i przedstawicieli Prezydium Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy byli obecni podczas okręgowych zjazdów sprawozdawczych we wszystkich województwach.

 

Mariusz Dobrzeniecki
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Tomasz Wróblewski
Tekst opublikowany w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” nr 5/2023