Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika.

 

W tym numerze znaleźć można m.in. następujące tematy:

  • Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Zasada otwartości miejscowych planów na inwestycje telekomunikacyjne
  • Bhp w obiektach objętych remontem lub przebudową
  • Pierwsza w Polsce fabryka leków highly potent (wywiad)
  • Baseny - trudne i krytyczne miejsca. Wybrane zagadnienia
  • Izolacja termiczna stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania
  • Najczęstsze błędy wykonawcze powodujące obniżenie izolacyjności akustycznej stropów
  • Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług
  • Praca podsypki tłuczniowej na obiekcie mostowym
  • Zrównoważony rozwój w zakresie stosowania systemów ETICS

 

Wersję drukowaną miesięcznika oraz e-wydanie można zamówić w sklepie https://inzynierbudownictwa.pl/sklep/
Przypominamy, że członkowie PIIB mają dostęp do najnowszych i archiwalnych wydań czasopisma w wersji elektronicznej poprzez portal członkowski oraz aplikację PIIB.