W siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo 22 kwietnia br. odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wzięło w nim udział 69 delegatów ze 116 uprawnionych.

 

Zjazd otworzył przewodniczący Rady POIIB Krzysztof Wilde, który podziękował delegatom za przybycie. W zjeździe wziął udział Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynier Budownictwa, który przedstawił pomorskim inżynierom najważniejsze zadania realizowane obecnie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Jednym z priorytetowych działań są proponowane przez izbę zmiany w Ustawie - Prawo Budowlane.

– Nie chcemy, by ostateczna wersja ustawy była wbrew naszemu stanowisku. Wzmocniliśmy więc dialog z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, odbyliśmy w tym celu wiele spotkań i wiele dyskusji na temat proponowanych zmian. Wierzę, że nasz głos będzie brany pod uwagę, a przedstawione przez nas propozycje znajdą odzwierciedlenie w przyjętych przepisach – mówił prezes Mariusz Dobrzeniecki. – Jako izba podjęliśmy działania, które, jeśli wejdą w życie, na pewno będą miały wpływ na przyszłość kadry inżynierskiej. Chcemy zawalczyć o tzw. standardy kształcenia i ustawę o szkolnictwie wyższym, w której chcielibyśmy, aby zostały wpisane standardy dla inżynierów budownictwa – mówił prezes.

 

Prezes Polskiej Izby Inżynier Budownictwa wspomniał również o ścisłej współpracy PIIB z okręgowymi izbami, w tym z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

– Kiedy potrzebowałem wsparcia, rozmowy czy dobrej rady, zawsze, w każdym momencie mogłem na to liczyć ze strony przewodniczącego waszej izby prezesa Krzysztofa Wilde. Chciałbym za to dzisiaj bardzo podziękować. Szczególne wsparcie od Krzysztofa mam w zakresie szkolnictwa wyższego – podkreślał prezes Dobrzeniecki.

 

Po jednomyślnym przyjęciu regulaminu i stwierdzeniu prawomocności zjazdu, przystąpiono do przedstawienia sprawozdań organów POIIB: Okręgowej Rady, w tym sprawozdań finansowych i z realizacji budżetu, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.   

Prace z działalności Rady Izby w 2022 roku przedstawił przewodniczący Rady Krzysztof Wilde.


Krzysztof Wilde

 

Po krótkiej dyskusji, delegaci podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia omawianych wcześniej sprawozdań. Podjęte zostały również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB za rok 2022 oraz w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

 

 

Tekst: POIIB
Fot. Sławomir Lewandowski