96 delegatów, 17 przyjętych uchwał i 4 godziny prac – tak w liczbach opisać można XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 21 kwietnia br. w Lublinie.

 

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB; Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej; Agnieszka Marek, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie; Natalia Przesmycka, zastępca przewodniczącego Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP; Anna Smolarz Nadinspektor Pracy, reprezentująca Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie.

 

Delegaci zatwierdzili sprawozdania z działalności za rok 2022: Okręgowej Rady LOIIB wraz ze sprawozdaniem finansowym i wykonaniem budżetu, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie LOIIB, uchwalił budżet na rok 2023 oraz wydatki pozabudżetowe.

– W 2022 r. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła dwudziestolecie swojego istnienia. To była okazja do podsumowań, refleksji i wspomnień, ale także do podkreślenia rangi samorządu zawodowego i zawodu inżyniera budownictwa – mówiła Joanna Gieroba, przewodnicząca LOIIB. Przewodnicząca poruszyła również kwestię projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane oraz szeroko zakrojonej cyfryzacji.

 

O działaniach Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poinformował zebranych jej wiceprezes Filip Pachla, który podsumował niepełny jeszcze rok działalności nowych władz.

– Usprawniliśmy schemat funkcjonowania Polskiej Izby, który pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby jej członków. Udało nam się w tym krótkim okresie uruchomić akcję „Asysta prawna dla inżyniera”, dzięki czemu każdy z naszych członków, niezależnie od okręgu, będzie mógł korzystać z pomocy prawnej w sprawach zawodowych. To był też czas bardzo intensywnej pracy. Skupiliśmy wiele uwagi na zmianach prawnych, które są zapowiadane i będą wprowadzone. Mam tu na myśli nowelizację ustawy Prawo budowlane. Działanie w tym obszarze angażowało nas w największym stopniu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie pozostawić tutaj nic przypadkowi. Dlatego wzmocniliśmy dialog z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Tylko partnerskie relacje pozwolą wypracować najlepsze dla nas wszystkich rozwiązania.


Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB
 

Zjazd był też okazją do nadania odznaczeń, przyznawanych za wkład pracy na rzecz naszego samorządu zawodowego. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Adam Borowy, Grzegorz Dębowski, Grzegorz Dobosz i Sławomir Krasuski. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB odebrali: Andrzej Bałaban, Jarosław Buczek, Grzegorz Golian, Marcin Górecki, Henryk Miduch, Krzysztof Sierpień, Anna Woźnicka, Dariusz Zaorski.

 
 
Tekst i fot. Agnieszka Kasperska