W programie spotkania znalazła się informacja na temat SEOD, przygotowanie do wdrożenia PayU oraz szkolenie z zakresu budżetowania i controllingu finansowego.

 

Kurs dla skarbników i głównych księgowych izb inżynierów budownictwa zorganizowano 24–25 marca br. w Katowicach, w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady poprowadziła Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB, który omówił aktualne działania izby i brał czynny udział w dyskusjach dotyczących wyzwań związanych z jej cyfryzacją.

 

Roman Karwowski, przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB, przedstawił uczestnikom spotkania informację na temat planowanego wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), co stało się podstawą do dyskusji o wymaganiach i konsekwencjach takiego wdrożenia dla księgowości oraz sprawozdawczości.

 

Kolejnym punktem spotkania było szkolenie z zakresu PayU, które poprowadził Robert Owczaruk, główny księgowy PIIB. Ze względu na duże zainteresowanie tematem postanowiono powtórzyć spotkanie, tym razem w formie online i przy współuczestnictwie dyrektorów biur okręgowych izb.

Ostatnim punktem szkolenia był kurs z zakresu budżetowania i controllingu finansowego, który poprowadził Sławomir Lasota, trener specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości zarządczej oraz controllingu finansowego.

 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem realizacji budżetów PIIB i OIIB oraz dyskusją o wyzwaniach stojących przed skarbnikami i głównymi księgowymi w 2023 r., w tym o wzroście kosztów utrzymania izb, a w szczególności cen mediów.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe.

 

Elżbieta Bryła-Kluczny
skarbnik Krajowej Rady PIIB

 

Fot. stock.adobe.com/ipopba