W siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Public Relations powołanej przez Krajową Radę PIIB.

 

Obrady prowadził Rafał Zarzycki, przewodniczący Komisji ds. PR. W spotkaniu uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB oraz Radosław Wojnowski, rzecznik prasowy PIIB i doradca PR. Rozpoczęto od krótkiego podsumowania dotychczasowej pracy komisji i strategii działania w obszarze komunikacji społecznej w przyszłości.

Prezes PIIB serdecznie podziękował wszystkim członkom komisji za ich zaangażowanie i dotychczasową pracę, m. in. nad stworzeniem długofalowej strategii.
– Będziemy szukać innych rozwiązań umożliwiających szybką wymianę informacji. Rozwiązań, które pozwolą nam mówić jednym głosem. By izba krajowa i okręgi stanowiły jedność, zwłaszcza w przekazie kierowanym do społeczeństwa oraz mediów – powiedział Mariusz Dobrzeniecki.

Mariusz Dobrzeniecki, Rafał Zarzycki, Radosław Wojnowski
 

W dalszej części spotkania prezes Krajowej Rady PIIB odpowiadał na pytania członków komisji. Dotyczyły one w dużej mierze bieżących działań PIIB w zakresie legislacji. Rozmawiano również o rosnących kosztach promocji w mediach ogólnopolskich i pomysłach, które będą możliwe do zrealizowania w ramach zatwierdzonego budżetu na rok 2023. Jak podkreślił przewodniczący komisji, wiele punktów zawartych w strategii już zrealizowano. Izba ma nowy profil LinkedIn, rekordowy post na profilu PIIB na Facebooku (dotyczący budowy stadionu w Katarze zaprojektowanego przez polskich inżynierów budownictwa) dotarł do 150 tys. odbiorców. Przedstawiciele PIIB współpracują z mediami, czego dowodem są liczne wystąpienia w telewizji i radiu, a w przypadku niektórych okręgowych izb – stała współpraca przy tworzeniu cyklicznych programów.

 

Następnie przedstawiciele okręgowych izb krótko podsumowali działania PR w każdym z województw. To liczne konferencje, olimpiady, konkursy, wydarzenia sportowe. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie za 2022 r. obejmujące działania Komisji ds. Komunikacji Społecznej (działającej w V kadencji) i powołanej 13 lipca 2022 r. Komisji ds. Public Relations (VI kadencja).


Marcin Dobrzyński, Michał Boros, Tomasz Grzeszczak, Krzysztof Ciuńczyk

 

Tekst i fot. Joanna Karwat