Głównym tematem konferencji, która odbyła się 20 marca 2023 r. w Warszawie była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie oraz prezentacja rezultatów prac Rady i jej Grup roboczych w okresie od 2020 do 2023 r.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, pracodawców budownictwa i mieszkalnictwa, organizacji gospodarczych i zawodowych budownictwa, uczelni i instytutów naukowych oraz badawczych a także spółdzielczości mieszkaniowej.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli dr Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Monika Łyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wśród tematów poruszonych na Konferencji były m.in. stan i perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce, rezultaty branżowych badań kapitału ludzkiego w budownictwie oraz projekt standardów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo. Przedstawiono też ciekawe zagadnienie zatrudnienia w sektorze budowlanym osób 50+ i z niepełnosprawnościami.

Organizatorami II Konferencji Sektorowej rady ds. Kompetencji w Budownictwie byli: Związek Zawodowy „Budowlani”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej i Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości.

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
 
 
 

 

 

Tekst: Piotr Bień, WPIIB

Fot. Grażyna Różanek oraz WorldVideo