W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budowncitwa odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pani Ewa Skiba oraz prezes Polskiej Izby Inżynierów Budowncitwa Mariusz Dobrzeniecki. Wśród poruszanych tematów była między innymi analiza obecnej sytuacji dotyczącej zmian w prawie budowlanym, które są obecnie procedowane. Kolejnym poruszanym tematem była cyfryzacja procesu budowlanego.