Posiedzenie Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa w dniu 13 lutego 2023 r.

W dniu 13 lutego 2023 r. o godz. 11:00 rozpoczęło się kolejne posiedzenie Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa. Najistotniejszym punktem porządku obrad była dyskusja na temat propozycji priorytetów prac Komisji zgłoszonych przez członków Zespołu kubaturowego oraz członków Zespołu do spraw inwestycji infrastrukturalnych.

Przewodniczący Komisji Tomasz Radziewski, sekretarz Danuta Bochyńska-Podloch oraz członkowie zespołów referowali poszczególne zagadnienia. W dyskusji przywoływano przykłady rozmaitych problemów pojawiających się w pracy inżyniera budownictwa w kontekście obowiązujących regulacji prawnych oraz omawiano pomysły wprowadzenia rozwiązań prawnych służących wyeliminowaniu tych problemów. Posiedzenie Komisji zakończyło się po godz. 15:00.

Kolejne posiedzenie Komisji wstępnie zaplanowane zostało na dzień 13 marca 2023 r. Zostaną na nim omówione i wytypowane do dalszego procedowania propozycje rozwiązań prawnych usprawniających organizację procesu budowlanego.