Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejne 12 miesięcy. Podczas grudniowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB jej członkowie oraz zaproszeni goście omówili wiele ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania izby.

 

Spotkanie 14 grudnia br. prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozpoczęto od wręczenia przewodniczącym okręgowych rad kryształowych statuetek wykonanych z okazji 20-lecia PIIB. Następnie przyjęto zaplanowany porządek obrad.

 

Podczas spotkania przedstawiciele Ergo Hestia SA (K. Bara, J. Maniura, M. Tomaszewska-Pestka, E. Burchacińska) przedstawili informację o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa. Od stycznia do listopada 2022 r. zgłoszono 216 roszczeń. W sumie od 2011 r. było ich 6265. Prezes PIIB podziękował przedstawicielom ubezpieczyciela za zaangażowanie, dobrą współpracę i ustalenia na najbliższe 2 lata – efekt negocjacji z Zespołem ds. grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa KR PIIB.

 

Obradujący jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, który przedstawił Cezary Wójcik, zastępca sekretarza KR PIIB. Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia rekomendacji Komisji Wnioskowej PIIB dotyczącej wniosków z XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB i okręgowych zjazdów, skierowanych do Krajowej Rady PIIB. Jak poinformowała Gabriela Przystał, przewodnicząca komisji, podjęto decyzję o udzielaniu odrębnej informacji wnioskodawcom o sposobie załatwienia sprawy. Zgromadzeni udzielili komisji pełnomocnictwa w tym zakresie.

 

Jednym z tematów poruszanych podczas obrad była organizacja 30. posiedzenia izb i organizacji państw Grupy Wyszehradzkiej, które zaplanowano na jesień 2024 r. Na wniosek Andrzeja Pawłowskiego, przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB, podjęto uchwałę powołującą kilkuosobowy zespół przedstawicieli izby, który w porozumieniu i we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, będzie zaangażowany w przygotowanie tego wydarzenia. Członkami zespołu zostali: Roman Karwowski, Andrzej Pawłowski, Zygmunt Rawicki.

 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie PIIB w Warszawie

 

Omówienie działań Wydawnictwa PIIB w 2022 r. i założeń programowych „Inżyniera Budownictwa” na 2023 r. było kolejnym punktem w porządku grudniowych obrad Krajowej Rady PIIB. Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB oraz redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, poinformowała, że 17 listopada 2022 r. odbyła się gala nadania tytułów Kreator Budownictwa Roku. Była to 12. edycja projektu, w którym nagrodzonych zostało 15 firm, 14 osób i 15 produktów oraz inwestycji z branży budowlanej. Gala odbyła się pod patronatem honorowym MRiT oraz PIIB, z udziałem Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, który dokonał uroczystego otwarcia gali i wręczał wraz z prezes Wydawnictwa PIIB certyfikaty nagrodzonym laureatom.


W 2022 r. podwyżki cen druku magazynów w porównaniu z analogicznymi miesiącami w 2021 r. wynosiły 60–70%. Pomimo trudności wydawnictwo zamknęło rok z zyskiem.
– Największą zmianą dotyczącą roku 2023 jest zmiana proporcji dystrybucji miesięcznika. Pomniejszony zostanie nakład drukowany do 6000 wydań, a znacznie zwiększy się dystrybucja wydań elektronicznych do ok. 120 000. Wszyscy członkowie izby od stycznia 2023 r. otrzymywać będą „Inżyniera Budownictwa” w formie cyfrowej – po zalogowaniu się w portalu członkowskim – wyjaśniła prezes WPIIB.

W 2023 r. pozostaną na rynku tytuły prasowe (miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, kwartalnik „Przewodnik Projektanta”) i serwisy internetowe (www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl, www.kreatorbudownictwa.pl).

 

Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB, przekazała informacje na temat realizacji budżetu i stanu finansów izby. – Wykonanie budżetu nie jest zagrożone. Są przekroczenia w kilku pozycjach, ale pokryjemy je z tych, które mają niedowykonanie – powiedziała. Członkowie Krajowej Rady PIIB podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na 2022 r. Głosowano również w sprawie opłacenia składek za 2023 r. z tytułu członkostwa PIIB w ECCE i ECEC.

 

Następnie Radosław Sekunda, koordynator ogólnopolskiej akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” (przeprowadzonej od września do listopada 2022 r.) przekazał zebranym jej wyniki. W 98 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych we wszystkich województwach udzielono w sumie 833 porad z zakresu budownictwa.

 

W trakcie grudniowego posiedzenia członkowie Krajowej Rady PIIB wysłuchali podsumowania wyników XL sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które przedstawił Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

 

Jarosław Kukliński, Andrzej Kulesa, Roman Lulis, Renata Staszak, Mariusz Dobrzeniecki

 

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat