Obrady członków Prezydium KR PIIB odbyły się 13 grudnia 2022 r. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, powitał zgromadzonych oraz osoby, które uczestniczyły w spotkaniu w trybie online. Oprócz członków prezydium na posiedzenie zaproszeni zostali przewodniczący organów krajowych i wszyscy przewodniczący okręgowych rad. Poprzez głosowanie w aplikacji PIIB przyjęto porządek obrad oraz protokół z posiedzenia, które odbyło się 16 listopada 2022 r., omówiony przez Cezarego Wójcika, zastępcę sekretarza KR PIIB.

 

W pierwszej części spotkania Rafał Zarzycki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, omówił rekomendacje Komisji ds. Public Relations KR PIIB dotyczące wydarzeń oraz akcji zaplanowanych na 2023 r., opisanych w strategii komisji.
– Usystematyzowaliśmy kierunki naszych działań promujących zawód. Chcemy skupić się na dzieciach i młodzieży, kierując do nich akcję pod hasłem „Zostań inżynierem”. Konsultacje z interesariuszami, czyli dotychczasowy Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, odbywałyby się w ramach wydarzeń lokalnych i targów pod hasłem „Porozmawiaj z inżynierem”. Natomiast raz w roku organizowalibyśmy „Dzień Inżyniera Budownictwa” jako uroczystość, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród PIIB – wyjaśnił wiceprezes KR PIIB.

 

Obradujący dyskutowali m.in. na temat organizacji kolejnej akcji udzielania bezpłatnych porad i jej nowej formuły. Przewodniczący okręgowych rad podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami z konsultacji przeprowadzonych w regionach w 2022 r. Mariusz Dobrzeniecki podkreślił, że priorytetem jest szybkie podjęcie kluczowych decyzji, które umożliwią przygotowanie konkretnego planu działania w roku 2023. Nawiązując od różnorodności propozycji, które zgłaszano z sali, powiedział: „Musimy przedstawić Krajowej Radzie PIIB projekt trzech akcji, które skoordynujemy z okręgami. To jest główny cel, do którego powinniśmy dążyć. Jeśli któryś z okręgów będzie miał swoje dodatkowe lokalne akcje, to bardzo dobrze – siła promocji naszego zawodu wzrośnie. Najważniejsze, że są chęci i zaangażowanie”. Prezes PIIB podkreślił, że wizerunek buduje się latami. Nie można oczekiwać, że jednorazowa czy dwukrotnie powtórzona akcja PR wystarczy. Na sukces i efekty działań trzeba poczekać dłużej.

 

Następnie Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB, przekazała informację o realizacji budżetu za 10 miesięcy 2022 r. oraz omówiła szczegóły aktualizacji całorocznego budżetu (na 2022 r.).

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat