Przedstawienie strategii PR dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, plan pracy i wybór sekretarza to tematy główne, które zostały podjęte 15 listopada podczas pierwszego posiedzenia komisji.

Członkowie komisji omówili główne cele przedstawionej strategii działań Komisji ds. PR i ich realizację z udziałem izb okręgowych w 2023 roku. Szczegółowo omówiono planowane akcje specjalne, m.in. „Zostań Inżynierem”, Porozmawiaj z Inżynierem” oraz „Dzień Inżyniera Budownictwa”.

Podczas posiedzenia komisji podsumowano tegoroczny przebieg działań promocyjnych oraz realizację strategii w kontekście akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa remont i eksploatacja Twojego obiektu”.

- Chciałbym podziękować za zaangażowanie izb okręgowych w promocje tejże akcji w waszych regionach – powiedział Rafał Zarzycki, przewodniczący Komisji ds. PR. – Byłem pod wrażeniem efektów waszych działań, które przyniosły rezultaty w postaci promocji w radiu, gazetach i telewizjach regionalnych. Udział medialny pozytywnie przekłada się na popularyzację akcji, a co za tym idzie na promocje zawodu inżyniera.

Następnie przewodniczący przedstawił i omówił plan pracy komisji na następny rok. Wśród planowanych działań znalazły się m.in. koordynacja realizacji strategii public relations PIIB oraz współpraca z okręgowymi izbami oraz opiniowanie materiałów promocyjnych kreujących wizerunek PIIB, OIIB oraz zawód inżyniera. Główne założenia pracy komisji w 2023 roku to również popularyzacja, monitoring i doskonalenie formy newslettera oraz profilu na Facebooku w celu jak najlepszego informowania członków o możliwościach korzystania z oferty wspomagającej pracę zawodową, informowanie o działaniach izby i najważniejszych wydarzeniach związanych z branża budowlaną. Komisja ta za główny cel działania postawiła sobie także inicjowanie kampanii społecznych i medialnych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym.

Podczas posiedzenia wybrano również sekretarza komisji, którym została Karolina Włodarczyk z Łódzkiej OIIB. Omówiono również zmiany związane z przejściem na elektroniczną wersję „Inżyniera Budownictwa” dla członków PIIB w 2023 oraz przedstawiono budżet na działania promocyjne PIIB na kolejny rok.

W skład Komisji ds. Public relations PIIB wchodzą:

Renata Staszak – Kujawsko-Pomorska OIIB

Tomasz Grzeszczak – Lubelska OIIB

Ewa Burnos – Lubuska OIIB

Karolina Włodarczyk – Łódzka OIIB

Jan Żakowski – Małopolska OIIB

Michał Boros – Mazowiecka OIIB

Agnieszka Tabaka – Opolska OIIB

Krzysztof Ciuńczyk – Podlaska OIIB

Lilianna Serafin – Podkarpacka OIIB

Paweł Gostański – Pomorska OIIB

Danuta Bochyńska-Podloch – Śląska OIIB

Anna Ksenia Świtek – Świętokrzyska OIIB

Marcin Dobrzyński – Warmińsko-Mazurska OIIB

Wioleta Alenowicz – Wielkopolska OIIB

Krzysztof Motylak – Zachodniopomorska OIIB.

Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Rafał Zarzycki.