Wspólna narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynatorów odbyła się w Warszawie w Hotelu Novotel w dniach 4-5 listopada 2022 r.

3 listopada br. odbyło się spotkanie organów krajowych KROZ i KSD. W spotkaniu uczestniczył Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB oraz Krzysztof Latoszek, Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

Spotkanie otworzył Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator, który powitał wszystkich obecnych. Wiceprezes Krajowej Rady PIIB w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką pełni rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz życzył owocnych obrad. W dalszej części spotkania Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator, poinformował o procesie wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD), który będzie realizowany przez PIIB.

W dniach 4-5 listopada br. odbyła się wspólna narada szkoleniowa KROZ i KSD wraz z OROZ i OSD, którą poprowadzili Dariusz Walasek, KROZ – koordynator oraz Marian Zdunek, przewodniczący KSD.  W spotkaniu wzięło udział 80 osób.

Tematem spotkania było uzupełnienie i dostosowanie trybów postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej w kontekście cyfryzacji realizowanej przez PIIB.

Pierwszego dnia w godzinach porannych odbyły się planowe posiedzenia KROZ i KSD. Następnie rozpoczęło się szkolenie, podczas którego mecenas Krzysztof Zając omówił propozycję zmian do ustawy Prawo budowlane oraz udzielił odpowiedzi na liczne pytania kierowane w trakcie szkolenia.

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty szkoleniowe rzeczników i sędziów w dwóch oddzielnych salach. Dyskutowano na temat kwalifikacji trybów odpowiedzialności, omówiono przepisy procedury dla postępowania wyjaśniającego.

W drugim dniu spotkania kontynuowano naradę szkoleniową. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Rozmowy kontynuowano w kuluarach.

Na zakończenie Dariusz Walasek, KROZ – koordynator oraz Marian Zdunek, przewodniczący KSD podziękowali za aktywność w trakcie warsztatów i za merytoryczną dyskusję.

 

Tekst: dr inż. Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator

Fot. Biuro PIIB