Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) organizuje wydarzenie online pod hasłem: „Inżynieria nowego europejskiego Bauhausu: przekształcanie podstawowych zasad Bauhausu z teorii w praktykę”.

 

Spotkanie, w języku angielskim, odbędzie się

28 września w godzinach 17.00 – 19.00 na platformie ZOOM

Szczegółowy program i rejestracja uczestników: http://www.ecceengineers.eu/news/2022/ecce_neb_event.php?id=41

 

Nowy europejski Bauhaus to ruch na rzecz zrównoważonego projektowania, uwzględniającego wiedzę naukową, technologie, kulturę i sztukę, przyjaznego dla środowiska, dostosowanego do lokalnych potrzeb i dostępnego dla każdego. Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 roku oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów, przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej. Inicjatywa zrzesza architektów, inżynierów, projektantów, artystów, naukowców, przedsiębiorców w poszukiwanie m.in. nowych form architektury i nowych technik budowania, wykorzystujących naturalne materiały i inteligentne technologie, efektywnych energetycznie. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do tworzenia przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim – do zatrzymania czy ograniczenia zmian klimatu i, co za tym idzie, katastrofy ekologicznej. (źródło: https://kreatywna-europa.eu/35046-2/)