Podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB 7 września br., które prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, wszyscy zgromadzeni w sali obrad i uczestniczący w trybie online uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej koleżanki Ewy Bosy, przewodniczącej Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uczestnicy obrad przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza Krajowej Rady PIIB, oraz ustalili porządek spotkania. W trakcie zebrania Krajowej Rady PIIB wybrano składy komisji i zespołów powołanych do pracy w kadencji 2022–2026. Były to kolejno: Komisja ds. Cyfryzacji z Zespołem ds. BIM oraz Zespołem ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Komisja Medalu Honorowego, Komisja Współpracy z Zagranicą, Komisja Prawno-Regulaminowa, Komisja Wnioskowa, Komisja ds. Etyki, Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego, Komisja ds. Public Relations. Obradujący zadecydowali również o powołaniu dodatkowo Komisji Krajowej Rady PIIB do spraw przygotowania propozycji zmian przepisów prawa, która będzie na bieżąco wspomagać pracę Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB i monitorować wprowadzane modyfikacje przepisów oraz opracowywać propozycje ze strony PIIB. Komisji ds. Legislacji przewodniczy Tomasz Radziewski. Treść uchwał oraz pełne listy powołanych członków komisji i zespołów znajdują się na stronie internetowej PIIB (uchwały KR PIIB), a także w mobilnej aplikacji dla członków izby.

 

Podczas posiedzenia członkowie KR PIIB podjęli uchwałę w sprawie utrzymania elektronicznej wersji czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa” i ograniczenia nakładu jego drukowanej wersji od 1 stycznia 2023 r. (ze względów ekologicznych i ekonomicznych – znaczny wzrost cen papieru). Każda z okręgowych izb podejmie decyzję o liczbie zamawianych egzemplarzy.

 

W dalszej części obrad Rafał Zarzycki, wiceprezes KR PIIB, oraz Roman Karwowski, przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB, omówili przebieg pierwszych konsultacji, które przeprowadzono w ramach akcji pod hasłem: „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa” 3–4 września br. w Częstochowie i Wrocławiu. Oba punkty doradcze odwiedziło ponad 100 osób.
Prezentację dotyczącą realizacji budżetu PIIB za 7 miesięcy br. omówiła Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik KR PIIB.

Uchwałą Krajowej Rady PIIB nadano Odznaki Honorowe PIIB – 15 złotych i 14 srebrnych.

 

Andrzej Pawłowski, wiceprezes PIIB, w imieniu Zygmunta Rawickiego, przewodniczącego Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (utworzonego w V kadencji), podsumował przygotowania i realizację gali PIIB, która odbyła się 23 czerwca br. w auli Politechniki Warszawskiej.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat