Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

Polskie przysłowie mówi: „jak nas widzą, tak nas piszą”, a żyjemy w czasach, w których wizerunek, reputacja lub uznanie przekłada się na wiele aspektów ekonomicznych i zawodowych. Mamy wszystkie atrybuty, aby społeczeństwo mówiło o nas jak najlepiej, ale muszą nas na nowo zobaczyć!

 

Chcę Was przekonać do tego, że środowisko inżynierów budownictwa musi w bardziej zaangażowany sposób zadbać o swój wizerunek. Zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i okręgowe izby inżynierów budownictwa muszą zintensyfikować działania kreujące pozytywny odbiór zawodu inżyniera budownictwa w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest do zrobienia w tym zakresie, wyznaczyliśmy kroki, które mają nas przybliżać do celu, ale nie będzie to możliwe bez uczestnictwa i zaangażowania wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że nasze działania zarówno izbowe, jak i indywidualne kształtują postrzeganie nas przez społeczeństwo, zaś to, jak jesteśmy odbierani, jednoznacznie przekłada się na możliwość oddziaływania na innych – chociażby rządzących. Z chwilą, gdy taki wpływ osiągniemy, staniemy się siłą, której głos będzie realnie kształtował przepisy prawne oddziałujące na naszą codzienną pracę.

 

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa jest jednym z pierwszych kroków w budowaniu naszego pozytywnego wizerunku. Musimy jasno zaznaczać swoje miejsce w procesie budowlanym, podkreślać swoje kompetencje i obszary działań, które bez nas nie mogą funkcjonować. Tworzenie obrazu merytorycznego, zaangażowanego w pomoc ludziom zawodu jest odzwierciedleniem naszej codzienności. Każdego dnia przecież rozwiązujemy problemy, projektujemy rozwiązania i wdrażamy je po to, by budowane czy modernizowane przez nas obiekty służyły społeczeństwu. Ta fachowość i merytoryczne podejście, które są naszymi ogromnymi atutami, mogły spowodować odizolowanie się od zwykłych ludzi – po prostu przestaliśmy się z nimi komunikować w sposób dla nich zrozumiały. Od wielu lat bowiem obserwujemy trend szukania porad, ekspertyz na forach internetowych, w mediach społecznościowych, gdzie anonimowi „eksperci” udzielają informacji, które bardzo często nie mają nic wspólnego z prawdą, a co gorsza, mogą nawet przyczyniać się do zagrożenia utraty zdrowia i życia.

 

Jako inżynierowie budownictwa musimy zrobić wszystko, żeby ludzie po poradę przychodzili do nas. Chcemy być pierwszym wyborem przy rozwiewaniu wątpliwości, które mogą pojawić się w procesie budowlanym. Właśnie dlatego musimy i chcemy wychodzić do społeczeństwa podczas Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. W trakcie tego wydarzenia pragniemy pokazać swoją dostępność, zaangażowanie i merytoryczne podejście całego środowiska. W dużej mierze to od nas zależy, czy ludzie będą szukali złego rozwiązania, jakim jest budowa domów bez kierownika budowy, czy będą woleli czuć się bezpiecznie, bazując na naszej wiedzy i umiejętnościach. Podobny trend widzimy chociażby w innym zawodzie zaufania publicznego, czyli u lekarzy. Tu też złote rady „ekspertów” z Internetu zastępują porady prawdziwych fachowców.

 

Musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach wizerunek jest kluczowym czynnikiem w podejmowaniu wielu decyzji. To, jak postrzegamy dany produkt, usługodawcę czy osobę, rzutuje na cenę, chęć współpracy lub w ogóle na decyzję o rozpoczęciu wspólnych działań. Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa jest jednym z elementów, który kształtuje postrzeganie naszego środowiska. Od naszego zaangażowania w działania zewnętrzne, wizerunkowe zależy to, jak społeczeństwo będzie nas odbierać.

Liczę na Was, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie osiągać wyznaczone cele.

 

Mariusz Dobrzeniecki
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom
Tekst opublikowany w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” nr 9/2022